Bakslag för unikt
viltsjukhus i Värmdö

Värmdö Uppdaterad 07:56 18 juni 2019

• Kommunen säger nej. • Lili Päivärinta: "Vi vill påverka livsvillkoren för djur och växter".

Planerna är storslagna: Stiftelsen Djurens ö vill starta Nordens första viltsjukhus i Värmdö. Men i förra veckan åkte projektet på ett bakslag, när politikerna sa nej till strandskyddsdispens.
– Nu går vi vidare med nya lösningar, säger initiativtagaren Lili Päivärinta. 

För fyra år sedan påbörjade Lili Päivärinta, känd från popduon Lili & Susie, och stiftelsen Djurens ö, där hon är ordförande, förverkligandet av en långvarig dröm — att öppna ett viltsjukhus, det första i sitt slag i Norden. 

”Måste värna mångfalden”
I anslutning till sjukhuset vill de bygga ett besöks- och utbildningscentrum, för att sprida kunskap om vilda djur till allmänheten, speciellt barn och ungdom. Även samarbete med högskolevärlden, liksom projekt för att bevara hotade arter, ingår i planerna.
– Vi ser framför oss att forskning och bevarandeprojekt blir viktiga delar av verksamheten. Hela vår planet är hotad och vi måste värna den biologiska mångfalden om vi ska överleva. Med ett viltsjukhus finns möjligheten att även jobba med hotade djurarter som satellitstation till nuvarande anläggningar, säger Lili Päivärinta.

Djurens ö har på senare tid letat efter lämpliga platser i Värmdö. Efter kontakt med ett antal markägare, föll valet på ett område som ägs av JM, vid Norrängsudden, nära Mölnvik. 
I november ansökte stiftelsen om strandskyddsdispens, eftersom verksamheten kräver närhet till vattnet då många av djuren är skärgårdslevande. 
Men när ärendet förra tisdagen togs upp på bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden sade politikerna nej till dispensen, eftersom byggnationerna som ligger inom det utökade strandskyddet på 300 meter bedöms påverka livsvillkoren för djur och växter allt för mycket.

Söker nya lösningar 
– Det vore fantastiskt om vi kan få en sådan här verksamhet i Värmdö. Alla i nämnden tycker att det är jätteintressant, men man måste ändå följa strandskyddsbestämmelserna, säger Lars-Erik Alversjö, M, ordförande i nämnden.

Lili Päivärinta tar avslaget med ro, men konstaterar att det innebär ökade kostnader och en hel del extra jobb med att hitta andra placeringar.
– Vi hade hoppats på ett ja. Vi vill ju påverka livsvillkoren för djur och växter positivt och ska bygga med stor hänsyn, säger hon.


Lili Päivärinta, Djurens ö, hoppas ha viltsjukhuset på plats om tre år. 
Foto: Nadia Enedahl (arkiv)

Det finns några andra förslag på platser i Värmdö, som stiftelsen nu kommer att arbeta vidare med. Efter sommaren bedömer Lili Päivärinta att en ny ansökan kan lämnas in.
När kan ni, i bästa fall, öppna?
– Om tre år, men det beror på många faktorer. Eftersom det är ett stort projekt får vi vara ödmjuka för att det kan finnas hinder. Men nu går vi vidare med nya lösningar, säger Lili Päivärinta.