Värmdö Publicerad 09:59, 09 november 2021 Uppdaterad 10:27, 09 november 2021

• Nytt parti över blockgränserna • "Hoppas bli vågmästare"

Skärgårdspartiet, SGP, så ska det nya Värmdöpartiet heta. Initiativtagare är de avhoppade moderaterna och fullmäktigeledamöterna Fredrik Zetterberg och Kerstin Öhman Moberg. 

– Vi hoppas få ett tillräckligt stort antal röstande för att få en vågmästarroll efter valet nästa år, med en representant i varje nämnd och bolag. Vi tror vi kan få tillräckligt många Värmdöbors röster, för vi ser att det inte fungerar särskilt väl i några partier i dag, säger Fredrik Zetterberg, som i dag sitter som politisk vilde i fullmäktige.

Med i styrelsen sitter även fullmäktigeledamoten Anders Gullander, avhoppad liberal, Bisse Alm, som lämnat sina uppdrag inom centern och Rose-Marie Kronberg, som lämnat moderaterna.

– Många upplever Värmdöpolitiken som en sandlåda i dag. En tidigare politiker berättade för mig att man tidigare haft ett samstyre, där man förde dialog som inte baserades på vad som var bäst för partiet utan för Värmdöborna. Vilket gjorde det lättare att komma framåt. Det är klart att det kommer att finans konfliktytor även i vårt parti, men det är ett sätt att komma framåt, säger Fredrik Zetterberg.

– För mig som liberal är det bra med konfliktytor. Den enda riktning vi kan säga att vi ska gå är österut från Nacka, säger Anders Gullander.

Partiet kommer bland annat att driva frågor om demokrati, skolor och valfrihet inom hemtjänsten, men även miljö, hålbarhet och trafik, och kommer att nyttja digitala lösningar för att nå fler medborgare. 

– Vi vill värna den lokala demokratin i Värmdö. Ändamålet är att bilda opinion och vara lyhörd för ett starkt medborarinflytande och en utvecklad lokal demokrati för Värmdös invånare. Vi vill förstärka den lokala demokratin så att det tas bättre beslut i kommunen. Genom att vara ett till stora delar digitalt parti hoppas vi på att fler ska känna möjligheten att engagera sig politiskt, säger Fredrik Zetterberg.

– Vi vill ha fler, inte större skolor och förskolor i kommunen i alla delar, även på öarna. Vi vill ha en levande skärgård, och vi tror att digitala lösningar, gör det enklare att vara med i partiet även för skärgårdsborna, säger Kerstin Öhman Moberg.

Skärgårdspartiet betecknar sig som ideologiskt obundet och har ett ankare som symbol.

– Vi har valt ankaret för att knyta ihop skärgården med Gustavsberg som symbol, säger Fredrik Zetterberg.

I nuläget har man ett tiotal medlemmar som kommer från flera andra partier.

– Vi kommer från skilda bakgrunder och har en gemnsam tro på pragmatik, istället för ideologi, leder till bättre beslut. Vi är ett gäng moderater, vi har liberaler, centerpartister och miljöpartister. Och vi för en dialog med folk även från S. Vi vill ha såpass högt i tak att vi kan komma fram till bra beslut, säger Fredrik Zetterberg.

– Hela Värmdö måste få förutsättningar att leva och avståndet mellan politiker och medborgare ska minskas, säger Anders Gullander, som nyligen hoppat av L och som blev medlem under gårdagen.

Han säger att det finns två nyckelfrågor som avgjorde att han blev medlem i det nya partiet.

– De beslut vi tar ska gälla alla medborgare, oavsett var man bor ska man ha samma möjlighet. Då tror jag vi får en mer livskraftig skärgård. Så är det inte idag. Den andra frågan är att politiska beslut tar lång tid, men i dagsläget är det ideologiska omvägar i besluten. Då tycker jag det är bättre med demokratiska omvägar. Det är två nyckelfrågor för den lokala utvecklingen, säger Anders Gullander.

Vad är grunden till att ni startar ett nytt parti?

– Dels att kommunen går åt fel håll, fel väg, vi vill förenkla folks vardag det är det politiken ska hjälpa till med, och man har totalt misslyckats med att hålla en dialog med medborgarna. Även under de fyra år som mandatperioden varar behöver man lyssna av vad folk tycker. Här är det ett jättegap i dag, man tar beslut som så tydligt går stick i stäv med vad medborgarna tycker, och konsekvensanalyserna är inte särskilt öppna, säger Fredrik Zetterberg.

De tre avhoppade fullmäktigeledamöterna Zetterberg, Moberg och Gullander, kan redan i morgon komma att påverka beslut då det är kommunfullmäktige, och budgeten ska tas. 

– Vi har redan nu i närtid påbörjat vårt arbete med att föra dialog. Och vi har hört att man vill ta budgeten i klump Vi vill ha mer demokrati, inte att beslut förvandlas till mindre demokrati. Det kan bli en spännande diskussion i och med att vi sitter på två M- och ett L-mandat, säger Fredrik Zetterberg.

Det var i somras som den erfarna duon Zetterberg och Öhman Moberg lämnade Värmdömoderaterna efter en intern strid. Kärnan i konflikten var då att flytta årskur 6-9 från ö-skolorna till fastlandet. De riktade även hård kritik mot kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, och hennes ledarskap. Men de har också varit kritiska mot flytten av resursgrupperna i skolan och beslutet att avveckla valfriheten i hemtjänsten.

Skärgårdspartiet är det andra nya partiet som startas i år. I maj bildade den avhoppade Liberalen Mica Nordström MittParti Värmdö, MV, som har en socialliberal inriktning.

Inom kort kommer Skärgårdspartiet att lansera en egen hemsida. Under våren kommer Skärgårdspartiet att lansera ett partiprogram.

 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x