Värmdö Publicerad 12:22, 25 mars 2020

• ”Många kan ha knappa förhållanden, inte minst ensamkommande” • Deshira Flankör: ”Går emot syftet med stängningen”

I likhet med Socialdemokraterna i Nacka, vill Vänsterpartiet i Värmdö att kommunen rycker in för både distanspluggande gymnasieungdomar och den lokala restaurangbranschen. 

Men där S ville se subventioner för elevernas luncher på Nackas restauranger, vill V att Värmdö kommun betalar hela lunchen för de hemmavarande ungdomarna. 

I ett öppet brev till kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, och utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, M, skriver Bertil Krakenberger, V: 

”Många elever kan ha knappa förhållanden, inte minst ensamkommande ungdomar. För dem kan skollunchen vara helt avgörande för deras hälsa. Flera lokala restauranger går samtidigt dåligt med för få lunchgäster. Flera kan riskera att gå omkull. Vi föreslår att kommunen ska erbjuda lunch till våra gymnasieelever genom samarbete med lokala restauranger. Eleverna får en skolmåltid och vi stöttar våra lokala restauranger och värnar om näringslivet i Värmdö.” 

Vänsterpartiet tänker sig att kommunen betalar hämtlunch för gymnasieelever skrivna i Värmdö. Partiet föreslår ett system med kuponger, som restaurangerna kan lösa in hos kommunen. 

”Den nya kostnaden kompenseras sannolikt till största delen av bortfallet av matkostnader hos elevernas skolor under epidemin”, skriver Bertil Krakenberger. 

Förutom att skicka det öppna brevet, planerar V även att ta upp ärendet som en så kallad enkel fråga på nästa sammanträde med kommunfullmäktige.

Men precis som i Nacka verkar lunchförslaget inte bli verklighet. Deshira Flankör säger att hon visserligen uppskattar att förslaget har en välvillig inställning till de lokala företagen, men menar att det går helt emot syftet med stängningen av gymnasieskolorna.  

– Samtidigt har vi som utgångspunkt att jobba utifrån den tidigare planerade resursfördelningen. Det blir ännu viktigare nu när vi går på knäna med alla kostnader som uppkommit till följd av coronakrisen. Ingen kan i dag sia om hur länge denna situation kommer att vara, vilka följdeffekter vi kommer att få socialt såväl som ekonomiskt, säger hon.

Hanna Bäckman