Nacka/Värmdö Publicerad 12:44, 13 november 2020

• Besöksstopp på Nackas äldreboenden • "Det är mycket tragiskt"

Smittspridningen och dödsfallen ökar i Värmdös och Nackas äldreboenden. I Nacka har sex personer avlidit sedan oktober. Och i dag, fredag, togs ett ordförandebeslut om besöksstopp på boendena i Nacka.
I Värmdö har åtta boende avlidit på Gustavsgården under samma period.
–  Vi har fyra konstaterat smittade i nuläget, säger Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef i Värmdö.

Smittspridningen i samhället nu nått Nackas och Värmdös äldreboenden. Sedan oktober har Nacka haft sex dödsfall i covid-19 i sina särskilda boenden. Just nu är fem äldreboenden drabbade.

– Det är ungefär samma situation här som i hela Stockholm. Det provtas också väldigt mycket, även bland personalen. Det är tolv kunder totalt i dagsläget som är smittade, säger Elisa Reinikainen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Nacka.

I Värmdö har åtta personer avlidit sedan oktober, alla boende på Gustavsgården. När smittan upptäcktes i slutet av oktober stängdes en avdelning, och man införde intagningsstopp.

– Det är mycket tragiskt och vi känner med de berörda, men man ska betänka att man många gånger både är väldigt gammal och är väldigt skör när man kommer in på ett särskilt boende. Flera av de som registrerats med covid-19 hade redan palliativ vård insatt, säger Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef i Värmdö.

Kommunen har involverat Smittskydd Stockholm, Vårdhygien Stockholm, Smittspårningsenheten och Familjeläkarna. Man har också masstestat boende och personal. Från oktober fram till 13 november har totalt 20 boende och sex personal konstaterats smittade.

Både Nacka och Värmdö har infört skärpta rutiner.
– Personalen har följt alla rutiner hittills. De är trötta och jätteslitna, men kämpar på och gör en fantastisk insats, säger Mahria Lövkvist.

Värmdö kommun avråder från besök, och i dag meddelade äldrenämndens ordförande i Nacka, Karin Teljstedt, KD, att man infört besöksstopp på äldreboendena i Nacka från i lördags till sista november.

– Det är inget lätt beslut. Vi vill göra allt vi kan för att hålla smittan nere på boenden. På så sätt vill vi undvika att boende och personal blir smittade och allvarligt sjuka. Men vi förstår också vad det betyder för de boende och anhörigas intressen och rättigheter, säger hon.

Totalt har 23 personer boende på särskilda boenden i Värmdö avlidit med covid-19 under året, en ökning med fem personer sedan den 2 november, enligt Socialstyrelsens senaste statistik. I Nacka är motsvarande antal 61 personer fram till den 9 november, en ökning med tre personer på en vecka.

Covid-19-fallen fortsätter öka

• Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka. I Nacka bekräftades 398 nya fall under vecka 45. Veckan dessförinnan hade 300 fall bekräftats.

• Även i Värmdö fortsätter smittan att öka. Vecka 45 konstaterades 110 nya sjukdomsfall i kommunen, 20 fler än vad som bekräftades vecka 44.

• Sedan vecka 11, då Folkhälsomyndigheten började räkna antal bekräftade fall, har 2 097 personer i Nacka smittats av covid-19. I Värmdö är siffran 694. Värt att notera är att tester nu sker på betydligt bredare front än i våras.

• Även dödsfallen ökar. I Nacka konstaterade tre nya dödsfall under vecka 45, totalt har 101 personer dött. I Värmdö steg dödssiffran från 45 till 51 under vecka 45.