FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Åtgärder föreslås på
olycksdrabbad väg

Värmdö 12:33 | 27 februari 2019

Tio olyckor har inträffat på vägen vid Lemshaga akademi de senaste fem åren. Nu vill Värmdö göra vägen säkrare.

Värmdö kommun har under 2017 och 2018 arbetat med att se över trafiksäkerheten på samtliga skolor. En prioriterad skolväg att utreda har varit Lämshagavägen som går utanför Lemshaga akademi.

Sedan 2014 har det inträffat tio olyckor, på eller i anslutning till vägen. Framför allt när bilar ska göra en vänstersväng in på Lämshagavägen från Ingarövägen. I en skrivelse som tekniska nämnden beslutade anta i torsdags, föreslås att hastigheten utanför skolan ändras från 50 kilometer i timmen till 30 kilometer i timmen dagtid och att det utanför skoltid sänks till 50 från 70.

Kommunen förordar även att bygga ett separat körfält för vänstersvängen in mot Lämshagavägen. En åtgärd som går i linje med Trafikverkets planer att bygga gång- och cykelväg längs Ingarövägen mellan Brunn och centrala Gustavsberg – en vägplan som Trafikverket driver på just nu.

Filip Joelsson, MP, ordförande för tekniska nämnden, berättar att tjänstemännens uppdrag är att påverka Trafikverket, så att det även blir belysning längs gång- och cykelbanan.
– Vi tycker att det är dumt att inte ha belysning. Så tjänstemännen får i uppdrag att föra en dialog med Trafikverket för få till belysning på sträckan. Vi är beredda att betala för det.

Då Trafikverket är väghållare för Ingarövägen och Lämshagavägen är en enskild väg, påpekar kommun en, att de bara fortsatt aktivt kan driva frågorna för att åtgärderna ska vidtas.