FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Hästen på bilden är inte från det aktuella stallet.

Ansvarig på drabbade
stallet: ”En mardröm”

Värmdö 14:25 | 14 februari 2019

”Att bli drabbad av viruset tär på alla, inte minst mentalt”. Det säger Lotta Nyberg, stallansvarig på Stall Sandös hagar i norra Värmdö där minst två hästar drabbats av viruset EHV-1.

Luftburen smitta

EHV-1 är ett herpesvirus som kan orsaka luftvägsinfektion med förkylning och feber, abort eller neurologiska symtom. Den neurologiska- och abortformen är anmälningspliktig och veterinär ska anmäla misstanke om det första fallet till länsstyrelsen.
EHV-1 är en luftburen smitta som sprids främst vid kontakt med sjuka individer men smitta kan även ske indirekt via kläder, händer och utrustning. 

Källa: Länsstyrelsen

På Stall Sandös hagar har viruset konstaterats hos två hästar — en med neurologisk och en med icke-neurologisk variant. Man inväntar svar på prover som tagits på ytterligare två hästar, som visat symptom som hosta och näsflöde.
Hästen med konstaterad neurologisk EHV-1 har stått uppstallad hos stallet i flera år och inte varit ute och tävlat sedan maj 2018.
– De första symptomen visades genom att den drabbade hästen blev loj och fick dålig balans, säger Lotta Nyberg, stallansvarig på Stall Sandös hagar, i ett mejl till NVP.

Hon fortsätter:
– Vi vet inte hur smittan har kommit till oss. Den behöver inte ha kommit till oss via någon smittbärare utifrån, utan kan redan ha legat latent hos någon av våra uppstallade hästar utan hästägarens vetskap om att hästen bär på detta virus. Har hästen en gång fått detta virus, så ligger det latent i kroppen och kan blossa upp igen.

Stallet har varit stängt och isolerat sedan den 2 februari. Stallar och stallområdet har dock varit avstängda längre då fyra hästar drabbats av ringorm under januari.
– Under den tid stallet drabbades av ringorm var endast stallar och stallområde stängt för ekipage utifrån, men eftersom de ringormsdrabbade hästarna inte vistades i ridhuset kunde planerade träningar fortgå fram tills vi fick reda på att en häst hade drabbats av EVH-1, då isolerades hela anläggningen och kommer så att vara tills vi blir friskförklarade, säger Lotta Nyberg.

Stallet jobbar nu med sanering och följer övriga riktlinjer som gäller vid ringorm och herpesviruset EVH-1, enligt rekommendationer från veterinär och Statens veterinärmedicinska anstalt.
– Hygienrutiner, ombyte av kläder, sanering av skor/stövlar, desinficering av utrustning och boxar är en del av våra dagliga rutiner. Hästar hanteras av sin ryttare i boxen, stallpersonalen hanterar hästar med engångshandskar och desinficerade arbetsskor, samt att inga täckesbyten görs för att förhindra smittspridning vid in och uttag till och från hage. Stallpersonalen har delats upp, så man ej går mellan stallarna utan bara hanterar ett stall, säger Lotta Nyberg.

Hon avslutar med en uppmaning till andra stall i landet:
– Att bli drabbad av herpesviruset EHV-1 tär på alla, inte minst mentalt. Vi önskar att alla stall därute vidtar alla nödvändiga smittskyddsåtgärder för att slippa få in denna sjukdom till sitt stall. Det är en mardröm att ständigt vara i ovisshet för det djur man älskar.