Värmdö Publicerad 16:23, 05 oktober 2020

• "Värmdö har generös ersättningsnivå"

Anna Lipinska, KD, vård- och omsorgsnämndens ordförande menar att man inte kan säga att det finns valfrihet inom hemtjänsten idag. Hon tror upphandlingen kan bidra till en bättre hemtjänstmarknad.

Anna Lipinska säger att hon tycker det är viktigt med valfriheten.
–  Det är något vi ska sträva efter om möjligheterna finns. I dagsläget är det svårt att säga att vi ens har valfriheten i Värmdö. Endast i centrala delar av Gustavsberg och delar av Hemmesta finns det möjlighet att väja en utförare. Vi tror att den nya modellen kommer att skapa en trygg och hållbar hemtjänstmarknad. Kvalité måste alltid vara huvudprincipen när vi väljer hur vi vill organisera hemtjänsten, eller verksamheter generellt.

Varför fanns inte pensionärernas skrivelse med som underlag för beslut på förra fullmäktigemötet?
– Vi har kompletterat handlingarna till kommande möte. (enbart anhörigföreningens skrivelse är med, red:s anm).

Kommer kommunen att få vara med och lägga anbud?
–  Vi kommer att förbehålla oss rätten att prova kommunen som utförare oavsett om anbud har kommit in eller inte. Alla utförare kommer att provas utifrån kvalitet och soliditet i gängse ordning.

Pensionärerna har vädjat till er att tänka om och ge hemtjänsten och äldreomsorgen mer resurser, är det något ni överväger?
– Värmdö har förhållandevis generös ersättningsnivå i jämförelse med andra kommuner. Värmdö har den tredje högsta kostnaden för hemtjänst av de jämförda kommunerna enligt rapporten ”Kostnad per brukare”.