FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Fem sektorschefer i Värmdö har slutat sedan förra året: Pia Andersen, Hans Ivarsson (övre raden), Lars Öberg, Maria Larsson Ajne (nedre raden) och Frida Nilsson (stor bild).

Alla toppchefer har
slutat ­— på drygt ett år

Värmdö 10:03 | 04 december 2018

Frida Nilsson, sektorschef för Värmdös kommunledning och administration, slutar. Därmed har kommunens samtliga högsta chefer antingen slutat eller fått sparken inom loppet av drygt ett år. Orsaken är bland annat den nya organisationen.

Alla nya chefer i kommunen

• Värmdö kommun har sedan 2015 bara en förvaltning med kommundirektören som förvaltningschef, och fem sektorer med sektorschefer.
• Från 1 januari 2019 avskaffas sektorerna och ersätts med sex kontor: utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad, social omsorg, vuxenutbildning och arbetsliv samt kommunledningskontoret. 

Här är de nya cheferna
Kommunledningskontoret: kommundirektör och kommunledningskontorets chef Camilla Broo.
Social omsorg: Den tidigare konsulten, Anne Lundkvist, socialchef. 
Ekonomichef: Petra Asplund Eriksson, har tjänstgjort som sektorschef sedan i februari. Hon kommer närmast från ett jobb som enhetschef i Södertälje kommun. 
Kultur och fritid: Fredrik Nornvall fortsätter och blir ny kultur- och fritidschef. 
Samhällsbyggnad: Christina Leifman, samhällsbyggnadschef. Hon kommer närmast från Sollentuna kommun där hon tjänstgjort som stadsbyggnadschef. Hon börjar den 7 januari 2019. 
Vuxenutbildning och arbetsliv (nytt kontor): Anna-Stina Fors Sjödin. Hon kommer närmast från ett uppdrag som förvaltningschef och biträdande kommunchef i Kramfors, och tillträder sitt nya jobb i Värmdö 1 mars.
Utbildning: rekrytering pågår.

Det har varit turbulent bland toppcheferna i Värmdö sedan kommundirektör Camilla Broo tog över efter Stellan Folkesson i februari 2017. I september samma år fick Maria Larsson Ajne, sektorschef för omsorg och välfärd, sparken, efter sex år i kommunen. I juni i år fick Lars Öberg, sektorschef för samhällsbyggnad och tillväxt, som tjänstgjort i kommunen i 14 år, lämna sitt uppdrag. Och i januari gick ekonomichefen Hans Ivarsson, efter 16 år i kommunen, i pension. I september sa Pia Andersen, sektorschef för kultur- och utbildningssektorn, upp sig. Hon slutar i mars 2019, efter åtta år i Värmdö.

”Redo för nya utmaningar”
Nu slutar även Frida Nilsson, sektorschef för kommunens administration, ledning och service. Hon har sagt upp sig och fått ett nytt jobb som kommundirektör i Nykvarn. Frida Nilsson anställdes 2007, från början som kommunjurist, men har sedan januari 2015 tjänstgjort som sektorschef. Frida Nilsson har ett tids-begränsat förordnande till 31 december och har sex månaders uppsägningstid.
– Jag är redo för nya utmaningar och har tackat ja till en ny tjänst som kommundirektör i Nykvarn, säger Frida Nilsson.

Ny principorganisation
Därmed har alla fem sektorschefer slutat sedan den nya organisationen sjösattes 2015.
En orsak till chefsrotationen är den nya principorganisation som kommunstyrelsen beslutat om. I den försvinner sektorerna, och ersätts av kontor, där ett antal nya kontorschefer anställts. Kontorscheferna bildar, tillsammans med kommundirektören och ekonomichefen, den nya kommunledningsgruppen. 

Men det är inte bara sektorschefer som slutat, ett antal avdelningschefer, enhetschefer och gruppchefer, har lämnat eller lämnar nu kommunen. Däribland kan nämnas Karin Jöback, chef för tillväxavdelningen, Anna Boman, chef för styrning och kvalitet på utbildningssektorn och fastighetschef Per Hallsten.

”Minska hierarkier”
Camilla Broo, kommundirektör, säger att chefsförändringarna är ett led i den genomlysning som gjorts och som resulterade i beslutet om en ny principorganisation.
– Den syftar till att minska hierarkin, få snabbare beslutsvägar, öka förutsättningarna för en medarbetardriven organisation och öka tilliten och frigöra medel för fler specialister. Allt vi gör ska utgå från medborgaren, därför tror jag det blir bra, säger hon.