FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

"Alla incidenter har av någon anledning skett i närtid"

Värmdö 10:09 | 28 mars 2019

Personalen på Gustavsgården har brustit i tillsyn, kunskap och handlingsberedskap. Så säger Ann-Christin Nordström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som i måndags tog över Gustavsgården.

Efter NVP:s artikel i början av mars om att Värmdö kommuns ansvariga inte haft kännedom om ett dödsfall på Gustavsgården, som IVO i en rapport konstaterat föranleddes av bristfällig vård, har flera nya allvarliga händelser på äldreboendet uppdagats.

Ansvariga på kommunen bedömde incidenterna så pass allvarliga att de den 22 mars beslutade att kommunens MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Christin Nordström, tar över som chef tills vidare.

Anna Lipinska, KD, ordförande för vård- och omsorgsnämnden, beklagade i fredags det inträffade och sa att det krävs kraftfulla tag för att garantera de boendes säkerhet och trygghet. 

Nu berättar Anna Lipinska att de nya incidenterna kom till hennes kännedom den 15 och 18 mars.

– Vi agerade direkt, skriver hon till NVP i ett mejl.

Värmdös MAS Ann-Christin Nordström tillträdde som tillförordnad chef för Gustavsgården i måndags och de första dagarna har varit hektiska med många möten.

– Vi behöver säkra upp vissa delar. Det handlar framför allt om tillsynen av de boende och att det som skrivits i sjuksköterskans omvårdnadsplan genomförs. Att det dokumenteras, signeras, följs upp och efterlevs.

Enligt Ann-Christin Nordström rör det sig om fyra incidenter som inträffat på äldreboendet under februari och mars i år, och som Värmdö kommun kommer att anmäla genom lex Maria. En anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har redan skickats in.

– Vi vet inte varför det kommit så mycket i en klump, men alla incidenter har av någon anledning skett i närtid. Vi kan se att det brustit i tillsyn, kunskap och handlingsberedskap.

Är någon av de nya incidenterna kopplade till dödsfall?
– Det är separata fall så som fall med fraktur och fall med läkemedelshantering, som vi kommer att lex Maria-anmäla. Mer kan jag inte säga nu.

Det är och har varit mycket med Gustavsgården de senaste åren. Kan de som har sina äldre på boendet verkligen känna sig trygga med att deras anhöriga har det bra?

– Det är väldigt många insatser som sker här just nu, så alla ska kunna vara trygga, säger Ann-Christin Nordström.

Vad är Värmdös mål med Gustavsgården nu?
– Det är att alla specifika delar som rör omvårdnaden ska fungera. Det handlar om att informera och bygga på kunskapen hos personalen och att alla som arbetar på boendet sedan ska förverkliga det.

Hur länge kommer du att vara chef över Gustavsgården?
– Det är bara här och nu, men när jag backar ut från min chefsroll kommer jag naturligtvis att frekvent bedriva tillsynsarbete på Gustavsgården. Jag kommer att vara där mycket för att ha fortsatt dialog med chefer och personal, säger Ann-Christin Nordström.