FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Efter flera dödsfall och allvarliga incidenter på Gustavsgården omorganiseras nu vård- och omsorgskontoret.

Äldreomsorgen i Värmdö omorganiseras

Värmdö 15:45 | 21 maj 2019

Enhetschefen på Gustavsgården har fått sluta. Nu omorganiseras vård- och omsorgskontoret efter alla incidenter och flera dödsfall på äldreboendet.
– De pågående utmaningarna behöver kraftfulla åtgärder och ett närvarande ledarskap, säger Fredrik Nornvall, tillförordnad kommundirektör.

Som NVP berättat har flera allvarliga händelser, varav flera dödsfall, på äldreboendet Gustavsgården uppdagats under våren. Det har fått till följd att enhetschefen Jenny Signer slutat och att Ann-Christin Nordström, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, tillfälligt gått in i hennes ställe.

Nu görs ytterligare förändringar på tjänstemannasidan inom äldreomsorgen.
– Med anledning av de brister som uppmärksammats inom Gustavsgården så har flera förändringar genomförts inom verksamheten. I en tid med stora utmaningar behövs bättre förutsättningar för ett närvarande och stödjande ledarskap på alla nivåer. Därför gör vi ytterligare förändringar inom tjänstemannaledningen inom vård- och omsorgskontoret, säger Fredrik Nornvall, tillförordnad kommundirektör.

Men det blir också förändringar inom socialtjänsten som brottas med stora underskott och där ett omfattande åtgärdsprogram finns, och som NVP fortlöpande rapporterat om.
– Vi gör detta dels för att klara utmaningarna inom socialnämndens verksamhet och dels för att öka förändringstakten inom äldreomsorgen och LSS verksamheten, säger Fredrik Nornvall.

Kommunen kommer nu att omfördela de ledningsresurser som finns inom socialnämndens, vård- och omsorgsnämndens och vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden. Det innebär att socialchefen Anne Lundkvist släpper ansvaret för socialtjänstens individ och familjeomsorg, och enbart ansvarar för äldreomsorg och funktionshinder (LSS).
– Anne Lundkvist kommer framöver att fokusera på uppdraget från vård- och omsorgsnämnden, säger Fredrik Nornvall.

Ansvaret för socialtjänstens individ- och familjeomsorg tas istället över av Anna-Stina Fors Sjödin, som idag är chef för vuxenutbildning och arbetslivskontoret, ett arbete hon också behåller.
– Anna-Stina Fors Sjödin kommer att ansvara för all verksamhet kopplat till individ och familjeomsorgen, både myndighetsutövning och stöd och insatser, säger Fredrik Nornvall och fortsätter:

– För att hålla den förändringstakt som behövs inom äldreomsorgen behöver kontorschefen snabbt få bättre förutsättningar att driva och följa upp de åtgärder som beslutats. Samtidigt kan vi genom omfördelningen av resurser säkerställa kontinuiteten för det åtgärdsprogram som tagits fram för socialnämndens budgetunderskott.

Omfördelningen av resurserna syftar till att säkerställa kvalitet och trygghet i samtliga verksamheter säger han.
– Vi har påbörjat ett stort förändringsarbete. Genom att göra den här omfördelningen av ledningsresurser så vill jag skapa bättre förutsätttningar att genomföra förändringarna. Ledningen har mitt förtroende och jag tror att det delade ledaskapet kommer att möjliggöra en snabbare och mer verkningsfull förändringstakt samt en tryggare verksamhet, både vad gäller kvalitet och arbetsmiljö, säger Fredrik Nornvall.

Anne Lundkvist kommer inte som tidigare att rapportera både till socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, utan enbart att rapportera till vård- och omsorgsnämnden, medan Anna-Stina Fors Sjödin förutom att rapportera till vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden även att rapportera till socialnämnden.

Förändringen i tjänstemannaorganisationen gäller från 1 juni till den 31 december 2019. Under samma period kommer också en översyn av kontoren att ses över. Genom det hoppas kommunen kunna säkerställa att kommunens vård och omsorg, socialtjänst, bosättning, vuxenutbildning och arbetsmarknad ska klara de demografiska och ekonomiska utmaningarna samt säkerställa "effektiva processer och ansvar".