FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Naemi, Naima

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
17 november 2018

Akut foderbrist för betande djur

Värmdö 10:25 | 12 juli 2018

Värmen och det torra vädret i Stockholms län har gjort att det råder akut brist på foder för betande djur. Alla som har outnyttjad mark uppmanas att erbjuda djurhållare foder och bete.

Regeringen, Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, arbetar just nu för att hitta lösningar på lantbrukarnas stora problem för att säkra livsmedelsproduktionen. Bland annat utreds olika krisstöd.
I måndags uppmanade näringsdepartementet och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht alla som har mark med foder att skörda dessa och erbjuda marknaden.

Nu går också länsstyrelsen i Stockholm ut med en uppmaning till alla markägare som inte har egna djur, privatpersoner, bolag och kommuner att erbjuda djurhållare för foder och bete.
Många djurägare försöker hitta foder och bete via sociala medier, förutom Foderhjälpen så har även en lokal grupp bildats.

Värmdö kommun håller just nu på att inventera den mark som ägs av kommunen för att hitta områden som inte är utarrenderade och som kan användas till betesdjur. Man kontaktar även större markägare.

Den som har mark som skulle kunna användas kan kontakta Värmdö kommun, telefon 08-570 470 00. Mer information finns på kommunens hemsida, www.varmdo.se