FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

S föreslår 90 miljoner kronor till skolan i sin skuggbudget. Oppositionsrådet Mikael Lindström är kritisk till den blågröna majoritetens ryckiga budget.

90 miljoner till skolan
i S skuggbudget

Värmdö 10:48 | 15 november 2018

Socialdemokraterna är kritiska till majoritetens skolpolitik och vill att Värmdö ska bli en mer attraktiv skolkommun. I sin skuggbudget avsätter de cirka 90 miljoner kronor mer än i år till skolan.
– Underfinansieringen och ryckigheten i skolpolitiken måste få ett slut, säger Mikael Lindström, S, oppositionsråd.

Igår släppte Socialdemokraternas sin skuggbudget. I deras alternativa budget ska Värmdö bli en mer attraktiv skolkommun. I budgeten avsätter S mer resurser till förskolan, grundskolan inklusive tilläggsbeloppen till barn i behov av särskilt stöd,  fritidshem och grundsärskolan än i Majoritet för Värmdös budget.
– Vi går fram med 90 miljoner mer till skolan. Högerstyret försitter chansen till en nystart för Värmdö skolor. Jag tror Värmdöborna hade förväntat sig mer efter partiernas valretorik. De försöker påskina att de gör en satsning på skolan, men låter de elever med störst behov ta smällen genom att man inte räknar upp tilläggsbeloppen mer än 1 procent, säger oppositionsrådet Mikael Lindström, S i ett pressmeddelande.

20 miljoner mer
Den totala ökningen av medel till skolan beräknar S till 89,36 miljoner kronor jämfört med beslutad budget för 2018. S vill också avsätta 30 miljoner kronor på politiska reformer, jämfört med majoritetens 11 miljoner kronor. Bland annat vill man inrätta en central elevhälsa, ett skolråd och ett försök med tvålärarsystem och lärarassistenter.

Nyligen släppte Majoritet för Värmdö, M, L, KD, C och MP, sin budget där man avsätter 70 miljoner kronor till skolan och, efter flera års enprocentiga uppräkning av skolpengen, nu lovar 4 procents höjning 2019.
– Vi föreslår en höjning för förskolan och fritidshemmen med 4 och 6 procent för grundskolan, tilläggsbeloppen och grundsärskolan jämfört med 2018. Vårt förslag ökar dessutom jämflikheten i skolan och stärker dess förutsättningar att arbeta kompensatoriskt genom att vi utvecklar den socioekonomiska differentieringen, säger Carl Kangas, S, kommunalråd i opposition med ansvar för skolfrågor.

S är kritiska till den Majoritetens plötsliga svängning i skolpengsfrågan. Så sent som under fjolårets budgetdebatt diskuterades frågan i fullmäktige, utan att någon uppräkning skedde.
– Underfinansieringen och ryckigheten måste få ett slut. Vi vill att 2019 blir året för en nystart för Värmdös skolor. Kommunen behöver en ny skolpolitik med högre ambitioner och ett starkare ledarskap. Det är därför vi presenterar våra alternativ till mål och budget, säger Mikael Lindström, S, oppositionsråd.

S skolreformer för 2019

Konkreta förslag:
• Pengen skrivs upp med 4 procent för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (jämfört med budget 2018).
• Pengen skrivs upp med 6 procent för grundskola, grundsärskola och tilläggsbelopp.
• 2 miljoner kronor mer för den så kallade socioekonomiska differentieringen av skolpeng och förskolepeng för att öka likvärdigheten i skolan.

Utredningsuppdrag:
• Försök med att införa tvålärarsystem och lärarassistenter, 3,5 miljoner.
• En central elevhälsa, 2 miljoner.
• Ett mer generöst skolskjutssystem, 2 miljoner.
• Ny modell där ej påverkbara underskott stryks och överskott som nu behålls av skolorna förändras.
• Inför ett rådgivande skolråd med föräldrar och elever.
• Inför en Värmdömodell för att rekrytera fler lärare och utveckla en ny lärarutbildning.
• Ett nytt utvecklings- och kompetensnav för komptetensutveckling, kollegialt lärande och utveckling av undervisningen, för kommunala och fristående skolor.
• En mer offensiv kompetensförsörjning för att långsiktigt säkra tillgången till kompetens i verksamheten plus vidareutbildning på betald arbetstid.