FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

25 nya industritomter
– nu är sju till salu

Värmdö 13:20 | 22 november 2018

I Älvsby industriområde ska kommunen anlägga uppemot 25 nya industritomter. Sju av dem ligger nu ute till försäljning.

Efterfrågan på mark för småindustri och hantverk är stor i Värmdö, bedömer kommunen, och enligt översiktsplanen behöver arbetsplatsområden planläggas för att skapa fler arbetstillfällen på hemmaplan.

Nu är arbetet med ett sådant projekt i full gång —detaljplanerna i för Magneberg och Älvsby ängar, där kommunen bygger ut VA-nätet och anlägger nya gator för att skapa nya industritomter.

Sju av dessa tomter är nu så pass klara att de ha lagts ut till försäljning. Totalt räknar kommunen med att 20 - 25 tomter i området ska säljas de närmsta åren.