FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

18 bräddningar under Alfrida

Värmdö 12:29 | 25 februari 2019

18 pumpstationer tvingades brädda avloppsvatten under stormen Alfrida i januari. Största utsläppet, på 200 000 liter avloppsvatten, släpptes ut i Torsbyfjärden från pumpstationen i Ålstäket.

Ett stort antal av kommunens pumpstationer tvingades nödbrädda avloppsvatten i samband med stormen Alfrida den 2 januari. Det rapporterar VA- och renhållningsenheten.

Totalt skedde 18 bräddningar, de flesta med mindre volymer, på upp till två kubikmeter. Pumpstationen i Ålstäket bräddade dock en större mängd, 200 kubikmeter orenat avloppsvatten, ut i Torsbyfjärden. Orsaken till det var att det alltid är ett högt flöde in till pumpstationen. Någon åtgärd vidtogs inte av kommunen.
Stormen Alfrida orsakade strömavbrott, som i sin tur medförde att pumparna inte kunde pumpa vidare avloppsvatten från stationerna som blev fulla och bräddade.

Tre gånger om vid Lövhamra
Från Lövhamra pumpstation har det skett tre bräddningar i december och januari, två på grund av underhållsarbeten. Då har det på platsen släppts ut totalt har 600 kubikmeter orenat avlopp.
Bräddningarna ökar belastningen av näringsämnen i miljön.