FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Det gäller att hänga med i svängarna för hemtjänstkunderna i Värmdö. I snitt får de per två veckor träffa 17 olika personer.

17 personer från hemtjänsten — på två veckor

Värmdö 11:33 | 27 januari 2019

På två veckor får äldre och sjuka i Värmdö träffa i snitt 17 olika personer från hemtjänsten. Bara i en kommun i länet är antalet högre.
– Målet är att minska antalet personer som kommer hem till våra kunder, säger Gabriella Rodling, Värmdös vård- och omsorgschef.

Färre i Nacka

Statistiken gäller personer som är 65 år eller äldre som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag. Trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvård ingår inte i statistiken. I Nacka träffade kunderna i genomsnitt 12 personer från hemtjänsten under en tvåveckorsperiod 2018. Det är lika många som året före.

För två år sedan berättade NVP att hemtjänstkunder i Värmdö i genomsnitt hade besök av 18 olika personer under en tvåveckorsperiod. Den då nytillträdda vård- och omsorgschefen Gabriella Rodling sa i samband med det till NVP att hon inte tyckte att man ska träffa så många olika hemtjänstpersonal och att bättre planering skulle komma att ge en bättre kontinuitet.

Nu har nya siffror presenterats av nyhetsbyrån Siren, som har sammanställt ­statistik från data­basen Kolada. Den visar att inte mycket hänt på området sedan 2016. Antalet hemtjänstpersonal per kund under en fjortondagarsperiod var under förra året 17. Bara i Sigtuna fick kunderna besök av fler än så.

– Målet är att minska antalet personer som kommer hem till våra kunder. Kontinuiteten diskuteras dagligen i verksamheten. Vi har enstaka klagomål angående kontinuitet som vi arbetar med för att möta, säger Gabriella Rodling.

2017 sa du att nya rutiner med bättre ­planering skulle ge bättre kontinuitet. Har det gett önskat resultat?
– Verksamheterna har ökat mycket i volym med många nya kunder under 2018 och detta var prioriterat att hantera.

Varför har antalet inte ­sjunkit mer?
– Då antalet kunder och biståndsbedömda timmar har ökat så har ett stort rekryteringsarbete gjorts och det fortsätter göras.

Hur tror du att denna siffra­ kommer att utvecklas?
– Vi vet att rekryterings­arbetet ger effekten att kontinuiteten ökar ute hos kund. Dock kommer det alltid att vara viss variation beroende på sjukfrånvaro, ­arbetsplatsbyte med mera.