FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Axel, Axelina

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
16 juni 2019

De föreslagna flerbostadshusen i västra Charlottendal ska ha tre till fem våningar.

120 nya bostäder
– tallskog försvinner

Värmdö 11:57 | 11 december 2018

Värdefull tallskog försvinner, liksom ett område för rekreation. Men omkring 120 nya bostäder tillkommer. I förra veckan beslutade kommunstyrelsen att ställa ut planen för västra Charlottendal för granskning.

I ett område som i dag består av tallskog, väster om Blå Blomvägen och norr om Värmdö marknad, planerar kommunen för 120 nya bostäder, varav 90 i flerbostadshus och 30 i småhus.
Under samrådet i höstas inkom synpunkter från elva remissinstanser, varav flera var kritiska mot att såväl värdefull naturmark som rekreationsområden försvinner. Med anledning av detta har kommunen gjort vissa ändringar i planen. Bland annat ska mer naturmark och sju skyddsvärda träd sparas. Dessutom ska kommunen, med anledning av länsstyrelsens remissvar, inventera spillkråkans livsmiljö i området och eventuellt vidta åtgärder för att arten inte ska störas av exploateringen.
Bygget kommer oavsett detta att medföra negativ påverkan på den biologiska mångfalden i området, konstaterar kommunen i en tjänsteskrivelse.

I onsdags beslutade kommunstyrelsen ändå att skicka detaljplanen vidare till granskning.
– Vi måste bygga bostäder någonstans, och det här är ett centralt och lämpligt läge. Åtgärder för att begränsa påverkan på naturvärden kommer att säkras i detaljplanen eller genom avtal, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Hon tror att det kommer att dröja innan planen kan antas, men hoppas att det sker före 2020.