FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

… men det blir inget
p-garage i Bergasalen

Värmdö 08:03 | 04 februari 2019

När p-problemen i Porslinskvarteren och hamnen var som värst föreslog Socialdemokraterna att man skulle se om det gick att ordna ett parkeringsgarage i Bergasalen. Men det skulle bli för dyrt, konstaterar tekniska nämnden.

Det var för snart ett år sedan som S, i ett initiativ till tekniska nämnden, föreslog att man skulle utreda om det gick att iordningställa ett parkeringshus i Bergasalen.

Detta utrymme i Kvarnberget, på Gustavsbergs allé mitt emot kvarnhjulet, är sedan 2016 i kommunens ägo, men hyrs i dag ut till en hyresgäst som lagrar däck där.

Plats för max 20 bilar
Under året har tjänstemännen utrett om det skulle vara möjligt att omvandla Bergasalen till parkeringsgarage, och slutsatsen är att det skulle medföra ett flertal stora utmaningar. Det skulle bland annat krävas sprängningar i berget för att åstadkomma en tunnel för nödutrymning. Dessutom skulle utrymme för både ventilationssystem och nödutgång behövas, vilket skulle medföra att endast mellan 15 och 20 bilar skulle få plats att parkera.

Därmed är det inte möjligt att till en rimlig kostnad göra om Bergasalen till ett parkeringsgarage, resonerar tjänstemännen. Och politikerna i tekniska nämnden håller med. På sitt senaste möte beslutade nämnden att se förslaget som besvarat och inte utreda saken vidare.