FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Sandhamn ett av flera starka varumärken i Värmdö.

Visit Värmdö söker stöd —
vill synas mer i sommar

Skärgården 12:42 | 16 januari 2019

Visit Värmdö vill fortsätta utveckla sin närvaro både på sin webb, visitvarmdo.com, och ute på fältet och synas ännu mer. 

Bland annat vill man närvara på mässor och finnas tillgängliga i form av pop up-turistbyråer på olika ställen under sommarmånaderna. Vidare vill man översätta hemsidans texter till flera språk, bygga ut digitala kartfunktioner med stigar och cykelvägar och skapa nya sidor för exempelvis barnfamiljer och med teman som ”Värmdö runt på en dag”.

I satsningen vill föreningen också bli mer tillgängliga för frågor via mejl och telefoni. För detta söker man nu 750 000 kronor i IOP, Idéburet offentligt partnerskap, för 2019 av kommunen.

Visit Värmdö är en ideell förening var syfte är att utveckla besöksnäringen i Värmdö.