FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Vincent, Viktor

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
22 januari 2019

En avsaltningsanläggning för att rena saltvattnet har nyligen installerats KSSS brygga på Sandhamn.

Vattnet kan komma att strypas på Sandhamn

Skärgården 15:37 | 26 juli 2018

Vattentillgången på Sandön och Sandhamn kan komma att stängas efter helgen om inte förbrukningen minskar. Orsaken är extremt hög förbrukning och att vattentäkten på ön sinar. Besökare uppmanas ta med eget vatten.

Under dagen ska Värmdö kommun ha meddelat att man kan komma att behöva stänga vattnet efter helgen på Sandön, om inte förbrukningen minskar. Alla stora aktörer ska ha fått information.
– Vi har fått information om att de eventuellt måste stänga vattnet troligen efter helgen. Blir det till helgen är vi förberedda. Om det är tillfällig stängning eller tillsvidare vet jag inte, säger Pär Björkänge, vd på Sandhamns seglarhotell.

Orsaken är att vattentäkten på ön sinar och nu nått nya bottennivåer.
– Det är rekordlåga vattennivåer generellt i landet, och särskilt i skärgården och på Sandön. Kommunen har varnat för det tidigare, men nu är det för att det är akuta vattennivåer, och om vi inte har extremt noga kontroll på vattenförbrukningen så kan de behöva stänga tills grundvattnet fylls på, säger Pär Björkänge.

Närmar sig taket
Kommunen la under torsdagseftermiddagen ut information på sin hemsida om att situationen kring grundvattnet på Sandön är kritisk.
Majken Elfström, enhetschef för VA-enheten, säger att kommunen inte gått ut med information om att stänga vattnet i nuläget, däremot närmar sig förbrukningen maximala nivåer.
– Vi har inte sagt att vi ska stänga av vattnet, men vi börjar närma oss taket på Sandön.Vi har aldrig haft så hög vatten-förbrukning som vi hade i söndags. Då låg vi fem procent under maxuttaget, säger hon.

Grundvattnet på Sandön är en bristvara, särskilt under sommarhalvåret. Enligt den vattendom som gäller får kommunen göra av med 500 kubikmeter per dygn på ön. Under söndagen den 22 juli förbrukades 473 kubikmeter.
– Nu har förbrukningen gått ner lite eftersom det är vardag. Vi har elva brunnar på ön som vi tar vatten ur, och vi får inte överskrida, göra av med mer vatten, än vad vattendomen säger, säger Majken Elfström.

Skulle de 500 kubikmetrarna överskridas sinar vattentäkten, och det är risk för saltvatteninträngning i grundvattnet som då förstörs för en lång tid framöver. Grundvattnet, som renas till dricksvatten, ligger inkapslat i sand som enda skydd mot det salta havsvattnet.

Redan förberett akuta insatser
Seglarhotellet har redan förberett sig för en eventuell stängning och har under lång tid arbetat med att spara vatten och informera sina gäster. Samtliga duschar och kranar är vattenbesparande.  
– Vi har en noggrann skyltning om vattenbristen och kommer att sätta upp extra skyltar. Vi har tagit bort alla möjligheter att fylla på med vatten från ön. Vi har plockat in alla slangar från bryggorna, man får inte fylla båtar med kommunalt vatten. Istället samarbetar vi med Blue Water och och macken där de båtar som behöver får fylla på med vatten vid den nya avsaltningsanläggningen, och vi står för kostnaden, säger Pär Björkänge och fortsätter:
– Vår personal gör också fler kontroller så att inga duschar står och rinner, säger han.

Hotellet kommer också om kommunen kräver det göra ytterligare åtgärder.
– Vi har vidtagit och förbereder ett antal åtgärder för att hantera vattenbristen. Vi är beredda att så fort det krävs göra akuta åtgäder direkt, som att stänga våra pooler och införa badförbud, även i utomhuspoolen. Vid behov drar man ner på reningen och då kan man inte bada, säger han och fortsätter:
– Vi har varit väldigt noga med vattnet, men det är naturen som styr, säger Pär Björkänge.

Ska informera besökare
Kommunen ska, inför helgen, gå ut med ny information på sin hemsida och ute på ön. Redan nu går man ut i sociala medier med budskapet: "Ska du till Sandhamn - ta med eget vatten!". Under fredagen kommer kommunen att besöka ön för att informera turister och besökare om vattensituationen.
Vad händer om förbrukningen inte går ner utan ökar?
– Vi tror och hoppas att det kommer fram mer information. Det handlar om att få ut kunskap till alla, även de som inte är boende på ön. Det viktigaste är att nå dem, säger Majken Elfström.

Om kommunen stryper vattentillgången kommer fastboende, sommargäster, besökare och företag enligt uppgift att hänvisas till att hämta vatten i dunkar från bilar som ska köras ut till ön.

Texten uppdaterad 26 juli klockan 16:59