Skärgården Publicerad 09:18, 13 april 2020

• Circular Water Challenge nomineras till vattenpris

Ett av Värmdö kommuns och KTH:s samarbetsprojekt för att lösa problem med vattenbrist på öarna i skärgården, Circular Water Challenge, har nominerats till 2020 års VA-pris.
– Vi har redan sett hur innovativa förslag kunnat bli verklighet på öarna, bland annat genom att använda renat avloppsvatten till toalettspolning, säger Sofia Brorsson, näringslivschef i Värmdö.

Circular Water Challenge, är ett regionalt samarbetsprojekt, där ett 40 tal personer och även region Stockholm medverkar.
Sju öar deltar, däribland Möja och Sandhamn.

Priset delas ut av branschorganisationen VA-Fakta, och vinnaren skulle ha presenterats på internationella vattendagen i mars, men är på grund av coronaläget nu uppskjutet till 30 september.