Skärgården Publicerad 14:01, 29 oktober 2022

• Anses vara världsunikt fynd

Marinarkeologer från museet Vrak har hittat vraket av örlogsskeppet Äpplet i ett sund mellan Vaxholm och Värmdö. Fyndet anses världsunikt.

Vraks marinarkeologer har tillsammans med marinen vid flera tillfällen dykt i ett sund mellan Vaxholm och Värmdö. I december 2021 upptäcktes ett mycket stort fartygsvrak. Skeppssidorna låg delvis nedfallna på botten, men skrovet var i övrigt bevarat upp till ett undre kanondäck. I de nedfallna sidorna fanns kanonportar i två olika nivåer, det handlade alltså om ett örloggsskepp med två kanondäck.

– Pulsen steg rejält när vi såg hur likt vraket var Vasa. Både konstruktionerna och de kraftiga dimensionerna kändes väldigt bekanta. Hoppet om att hitta ett av Vasas systerskepp tändes hos oss, berättar Jim Hansson, marinarkeolog i ett pressmeddelande.

Vid en andra, mer noggrann undersökning som gjordes i våras påträffades skeppstekniska detaljer som hittills bara setts på Vasa. Ett flertal prover och analyser gjordes. Det framkom då att eken till skeppsvirket huggits 1627 i Mälardalen, på samma plats som Vasas virke något år tidigare.
– Mått, konstruktionsdetaljer, träprover och arkivmaterial pekade alla åt samma håll, vi hade hittat Vasas systerskepp Äpplet, säger Patrik Höglund, marinarkeolog.

Vasas systerskepp Äpplet sjösattes 1629 och är byggt av samma skeppsbyggmästare, Hein Jakobsson, som färdigställde Vasa ett år tidigare. När Sverige 1630 gick in i det 30-åriga kriget fanns Äpplet i armadan som seglade mot Tyskand. Skeppet dömdes ut i december 1658 och sänktes året efter utanför Vaxholm. Att man nu hittat Äpplet ger ny och viktig kunskap.
– Med Äpplet kan vi lägga ytterligare en viktig pusselbit i utvecklingen av svenskt skeppsbyggeri. Och det är först nu vi verkligen kan undersöka skillnaderna i Vasas och Äpplets konstruktioner, säger Jim Hansson.
– Det här kommer hjälpa oss förstå hur de stora krigsskeppen utvecklades, från det instabila Vasa till sjödugliga bjässar som kunde behärska Östersjön, en avgörande faktor för Sveriges framväxt som stormakt på 1600-talet säger Patrik Höglund.

Det är inte första gången ett skepp påträffas i Värmdös skärgård. 1623 sjönk regalskeppet Rikswasa efter en brand, utanför Djurhamn. 341 år senare drogs det tremastade skeppet upp av två dykare (med myndigheternas goda minne) med lastkran. Skeppet och ett tusental föremål försvann, utom 70 stycken som Sjöhistoriska museet la beslag på. Efter den skandalartade händelsen ändrades fornminneslagen (lex Nahlin).Undersöker vrak

Vraks marinarkeologer undersöker vrak efter örloggskepp på flera platser längs Sveriges kuster. Undersökningarna sker inom forskningsprogrammet ”Den glömda flottan” som utförs i samarbete mellan Centrum för maritima studier, CEMAS, vid Stockholms universitet, Vrak/statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, och Museiverket i Finland. Programmet finansieras av Riksbankens jubileumsfond.


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x