Skärgården Publicerad 11:46, 27 april 2020

• Ö-barn ska åka båt och buss till Gustavsberg för att simma • Förskolebarn ska åka mellan öar • Värmdö skärgårdsskolas rektor: "Svår avvägning"

Folkhälsomyndigheten och SL rekommenderar att undvika onödigt resande. Ändå tog Värmdö Skärgårdsskola beslut att ö-barnen ska åka Waxholmsbåt och buss till Gustavsberg för att simma och att förskolebarn på Sandhamn ska åka till Runmarö förskola.

Sedan några veckor uppmanar Folkhälsomyndigheten och SL resenärer att undvika onödigt resande med anledning av coronaviruset. Men föräldrar till barn på Värmdö skärgårdsskola har fått information från skolans rektor om att simundervisningen ska ske som planerat i Gustavsberg. Cirka 15 barn berörs. Dessutom ska förskolebarnen på Sandhamn, tre barn, åka till Runmarö förskola på grund av personalbrist. Det har fått flera föräldrar att reagera och kontakta NVP.

Therese Brown, mamma till ett barn som är i en riskgrupp och som går i förskolan på Sandhamn, företräder flera föräldrar. 

– Vi bor och arbetar på ön, och jag arbetar inom hemtjänst. Mitt jobb har bett mig stanna på ön, annars brukar jag arbeta här och på Djurö. Så jag har inte lämnat ön på en och en halv månad. Men våra barn ska tvingas åka till Runmarö med Waxholmsbåten och blandas med andra barngrupper två dagar i veckan. Vi har försökt få ledning och kommun att se till att barnen stannar på Sandhamn. Nu säger de att vi inte behöver barnomsorg för våra barn, vilket inte stämmer, säger hon.

Simundervisningen sker vid fem tillfällen och flera skolor åker in samtidigt. För Möjabarnen innebär det att de måste åka både båt och buss. Föräldrarna har beslutat att säga nej till sim-undervisning och annat resande som inte berörs av betygssättning. De höll därför barnen hemma i förra veckan. 

Patrik Alm, förälder till två barn på Möja, tycker att simundervisningen är viktig, men att det hade kunnat gå att lösa den på annat sätt.

– Det är skandalöst att rektorn inte tar sitt ansvar. Hon har valt att ha som krav att simningen ska ske och inte beslutat att senarelägga aktiviteter som innebär resor med SL. Att pendla till Gustavsberg åtta på morgonen går inte ihop när regionen säger ”åk inte med SL”. Dessutom hade skolan planerat in en utflykt i förra veckan, då barnen skulle åka till Hemmesta för en fisketur. Det känns ju helt sjukt i den rådande pandemin, säger Patrik Alm.

 

Rektor: ”Svår avvägning”

Lena Möllersten, rektor på Värmdö skärgårdsskola, säger att hon förstår föräldrarnas oro och att det är en svår avvägning hur en skola ska agera.

. Besluten är förankrade hos andra rektorer och rektorerna har ställt in all ”onödig” verksamhet som inte är krav för att få betyg, uppger Lena Möllersten. 

Hur rimmar ditt beslut med rekommendationerna?

– Det är en svår avvägning mellan dem och att fortsätta driva skolundervisning. Sim-undervisning är ett ska-krav för att få betyg, en viktig aktivitet i skolans uppdrag och en livförsäkring.

Hur ser du på att föräldrarna håller sina barn hemma?

– De följer en rekommendation, men inte skolplikten. 

Beslutet om Sandhamnsbarnen har gällt i närmare två år, enligt Lena Möllersten, och beror på att båda förskolorna är små och måste samarbeta.

– Just nu åker personal åt bägge håll. Huvudsyftet med det är att barn måste ha mer än en vuxen som de känner om personal blir sjuk, plus förskolans uppdrag.

Hur ser du på risken att barn tar med sig smitta till öarna?

– Det kan jag inte bedöma. Jag har talat med två personer på Möja som tror sig ha haft corona. Vi är alla oroliga. Jag vill inget hellre än att alla är friska, men jag vill inte att de drunknar heller.