FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magdalena, Ma...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
22 juli 2019

Kritik mot turister: "Ser det
som ett enda stort Skansen"

Skärgården 11:02 | 02 augusti 2018

126 bofasta, deltidsboende och fritidsboende på Gällnö kräver att Värmdö kommun gör något åt de problem som turismen medför på ön.

Många besökare skräpar ner, trampar in i betesmarker, förstör ensilage och respekterar inte privat egendom utan tror att all verksamhet är besöksmål som ”ett enda stort Skansen” skriver den ideella föreningen Gällnö natur- och kulturstig.

De kräver nu fler toaletter i Gällnöby och vid Gällnö brygga, förbättrad sophantering och bättre information om allemansrätten. Kommunen hänvisar föreningen till att söka bidrag för att bygga en permanent WC och att man arbetar för en bättre avfallshantering.