Skolskjuts på öar överklagas: ”Stora brister i upphandlingen”

Bogser- och lastfartyget Baljan kan ta upp till 12 passagerare. FOTO: MAGNUS WALLNER
Skärgården Publicerad 05:01, 27 september 2022

• Stämmer inte, enligt kommunen

Värmdös upphandling av skolskjuts och skoltransport i skärgården har överklagats av flera båttaxiföretag. De menar att bolaget som fått uppdraget kommer att transportera barnen med lastfartyg. Men kommunen tillbakavisar uppgiften.

I juli tilldelades Wallner Marin på Södermöja kommunens uppdrag att sköta skolskjuts och skoltransport med båt och isgående fartyg för Svartsö och Möja.

Upphandlingen hade delats in i sex delområden och bolaget fick uppdraget för fyra av dem. För Runmarö kom inga anbud in.

Nu överklagar tre båttaxibolag upphandlingen till förvaltningsrätten då man anser att de båtar som kommer att transportera barnen främst är till för gods- och lasttransporter, inte passagerare, att det finns stora brister i upphandlingen och att kommunen antagit en leverantör som inte uppfyller kraven.

Två av båtarna som kommer att användas kan ta maximalt 12 passagerare och räknas då, enligt taxibolagen, som lastfartyg. ”Uppdraget har tilldelats fartyg som ej är passagerarfartyg utan primärt är godsfartyg som får ta passagerare” skriver bolagen. Det innebär, anser de, att barnen inte kommer att ha samma säkerhet och komfort som ställs på passagerarfartyg, taxibåtar.

Ett av taxibolagen skriver att det tydligt stod att fartygen som ska utföra skolskjutsen ska vara passagerarfartyg. Ett annat bolag valde att inte lämna anbud då man anser att underlaget var mycket bristfälligt bland annat kring säkerhets-, komfort- och kapacitetskrav.

Det ena bolaget anser att kommunen brutit mot likabehandlingsprincipen genom att inte svara på frågor, genom att ha svarat på snarlika frågor på olika sätt och inte offentliggjort svar.

Kommunen skriver i sitt yttrande till rätten att man anser att upphandlingen genomförts på ett lagenligt sätt. Vid anbudstidens utgång hade enbart ett anbud lämnats in, och det kom från det bolag som vann. Vidare framhåller kommunen att man följer Transportstyrelsens regler för certifikat och att kravet i upphandlingen var att anbudsgivarens fartyg skulle vara avsedda för passagerartrafik, inte att det rör passagerarfartyg som taxibolagen hävdar. Kommunen skriver även att den antagna leverantören uppfyller samtliga krav. Att underlaget skulle vara bristfälligt är ny information för kommunen, som menar att taxibolaget i fråga inte ställde någon fråga under anbudstiden.

Magnus Wallner på Wallner Marin säger att företagets båtar uppfyller alla krav som Transportstyrelsen har och att båtar för personbefordran av maximalt tolv passagerare inte är klassade som passagerarfartyg, och därmed inte certifikatpliktiga.
– Våra båtar är godkända för skolskjutsar. Av de tre båtar vi använder nu är två vanliga taxibåtar och en har ett öppet fördäck med en passagerarhytt bakom. Precis som de flesta båtar har de lastutrymme. En av båtarna är speciellt beställd för just skolskjuts. Sjöfartsinspektionen inspekterade den båten så sent som i dag den 23 augusti och godkände den.

Han säger att företaget har lång erfarenhet av skolskjutsar och kan garantera barnens säkerhet.
– Absolut. Det är mitt sjunde år som jag kör skolskjutsar i Värmdö, och inte en enda incident har skett under de åren. Jag upplever att både barn och föräldrar uppskattar vad vi gör och hur vi gör det. 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x