Ö-företagets fartyg måste bort: ”Tungjobbat”

Grim och Solskär — de båda fartyg som Värmdö skärgårdstransporter, enligt ett nytt beslut, måste flytta från ångbåtsbryggan på Lådna.
FOTO: Privat
Skärgården Uppdaterad 08:02 02 augusti 2019

• Allmänhetens tillgänglighet till platsen försämras, enligt länsstyrelsen. • ”Blir komplicerat för oss.”

Fartygen har legat förtöjda i naturreservatet i många år. Men länsstyrelsen anser att de förstör för friluftslivet och kräver att Värmdö skärgårdstransporter flyttar dem. Det vore förödande för företaget, enligt ägaren Björn Hall.

Redan för tre år sedan inkom den första anmälan om de två fartygen, som har följts av fler. Anmälarna uppgav att fartygen, som körs i yrkestrafik av Lådnaföretaget Värmdö skärgårdstransporter, ligger vid klippor på Lådna som tidigare använts för bad och friluftsliv, och att tillgängligheten till platsen försämras.

Länsstyrelsen håller med. Myndigheten konstaterar att fartygen är förankrade längs en oexploaterad klippa i Hjälmö-Lådna naturreservat och att det bör finnas möjlighet att placera dem utanför reservatet. Allmänhetens tillgänglighet till platsen påverkas, enligt länsstyrelsen, negativt om fartygen är förankrade där i mer än två dygn. 

Därför avslås Björn Halls båda ansökningar om dispens från reservatsföreskrifter och strandskydd, och förelägger honom att, vid vite på 30 000 kronor, flytta fartygen.

– Jag tycker att vi tar upp en väldigt liten plats. Men det är hårt regelverk kring naturreservat, säger Björn Hall, som planerar att överklaga beslutet.

Han får visst medhåll av markägaren Skärgårdsstiftelsen, som han hyr platserna av. Av länsstyrelsens beslut framgår att stiftelsen inte ser att båtarna hotar friluftslivet, eftersom det återstår stora ytor att använda.

Björn Hall säger också att det är svårt att hitta någon annan plats för fartygen.

– Den alternativa platsen är ön Låren, men det blir mycket mer komplicerat för oss. Då skulle vi inte kunna jobba vintertid, för att bryta isränna dit stör det rörliga friluftslivet ännu mer. 

Värmdö skärgårdstransporter har i dag nio heltidsanställda.

Hotar detta företagets existens?
– Jag hoppas inte det. Vi kan ju inte lägga oss ner och dö. Men det blir mer tungjobbat.

  • Hanna Bäckman