Skärgården Publicerad 10:31, 30 september 2020

• Kritiska till nedläggningen av högstadiet • "Kortsiktig lösning"

Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation, SIKO, är kritiska till Värmdö kommuns förslag till förändringar på ö-skolorna.

Värmdö kommun planerar, som NVP berättat, att lägga ner årskurs 6-9 på Svartsö, Möja och Runmarö, och flytta elever till fastlandet.

Men SIKO är kritiska till kommunens förslag till "långsiktig" lösning av skolorganisationen på kärnöarna Möja, Runmarö och Svartsö och kallar den "i högsta grad kortsiktig". "Den föreslagna lösningen kommer att ytterligare bidra till att skärgården avfolkas och är levande bara under några korta sommarmånader" skriver man.

Istället föreslår man att högstadiet finns kvar på öarna och bedrivs på samma sätt som idag, med två dagar i veckan på Djurö, i avvaktan på en positivare befolkningsutveckling. Dessutom lägger föreningen fyra konkreta idéer hur man kan bevara ö-skolorna i avvaktan på ett nytt, modernare koncept för skolorna.

• En skolbåt upphandlas, som snabbt kan frakta elever och lärare, på tider som minimerar restid och är anpassad efter scheman.
• Fjärrundervisningsprojektet utökas och görs till en reguljär reurs för ö-skolorna, med en särskild resurs som tillsätts.
• En angöringsbrygga för skolbåten vid Djurö skola anläggs.
• Värmdö avsätter en kvalificerad resurs för att undersöka regionalt eller nationellt stöd för ö-skolorna.

SIKO skriver att en levande skärgård utan tvekan är en regional som nationell angelägenhet.

I morgon torsdag ska utbildningsnämnden ta beslut om ö-skolorna.