Skärgården Publicerad 05:02, 25 augusti 2022 Uppdaterad 10:41, 25 augusti 2022

• "Ska stiftelsen vara ett skattesubventionerat förvaltningsbolag?"

Siko kräver i ett öppet brev att Skärgårdsstiftelsens ledning och styrelse avgår. Bakom kravet finns ett stort missnöje med den pågående omorganisationen.

Under tisdagen gick Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation, Siko, ut i ett öppet brev och krävde att ledningen och styrelsen för Skärgårdsstiftelsen avgår.

Bakgrunden till kravet är det omfattande interna missnöjet med den pågående omorganisationen och det sätt den genomförs. Redan i somras riktade 30 anställda en misstroendeförklaring mot stiftelsens styrelse och vd Anna Waxin, som NVP rapporterat.

Siko är särskilt kritisk till att den nuvarande fältpersonalen, varav de flesta är ö-bor, sägs upp och ersätts med en halverad fastlandsbaserad styrka med driftstekniker, som jobbar 7-17 på vardagar.

– Vi tycker det är fel väg att gå men de lyssnar varken på oss eller sina medarbetare på fältet, säger Ulf Westerberg, ordförande i Siko, till tidningen Skärgården.

Siko ifrågasätter om Skärgårdsstiftelsen ska vara ett skattesubventionerat förvaltningsbolag som drivs så rationellt som möjligt, och utan skärgårdsboende tillsynsmän. 

Siko är också kritisk till bristen på svar från vd Anna Waxin, och styrelseordförande Elisabeth Thand Ringqvist, c.

Elisabeth Thand Ringqvist skriver i ett mejl till NVP att Siko är adjungerande till styrelsens ändamål vilket innebär att de har yttranderätt men inte rösträtt, och att Skärgårdsstiftelsens ändamål har ett ”betydligt bredare uppdrag än vad Siko vill tolka in”.

– Siko har inga formella rättigheter eller möjligheter att kräva varken ledningens eller styrelsens avgång. Det är regionen, Stockholms stad och skärgårdskommunerna som nominerar kandidater till styrelsen, skriver hon.

Siko representerar 16 skärgårdsföreningar, från Arholma i norr till Landsort i söder. 

Hela brevet från Siko

"SIKO kräver att ledningen och styrelsen för Skärgårdsstiftelsen avgår!

Om man anser att Skärgårdsstiftelsen ska vara ett skattesubventionerat förvaltningsbolag som drivs så rationellt som möjligt utan hänsyn till vare sig medarbetare, sin egen historia, eller vad en levande skärgård verkligen innebär och kräver. Då är den nya organisationen helt rätt.

Om man anser att Skärgårdsstiftelsen inte behöver några skärgårdsboende tillsynsmän som tömmer dass, lagar stängsel, fixar bryggor, hugger ved, räknar fåglar, skyddar fisken, jagar mink, förhindrar markbränder, hjälper besökare till rätta, som jobbar när det behövs, vardag eller helgdag och som utan och innan känner just sitt lilla skärgårdsområde. Då är den nya organisationen helt rätt.

Om man anser att det är bättre med driftstekniker från fastlandet som jobbar 7- 16 på vardagar. Då är den nya organisationen helt rätt.

Om man anser att Skärgårdsstiftelsen inte längre ska ge ut någon uppskattad vänbok eller arrangera några omtyckta vänresor i skärgården. Då är den nuvarande ledningen helt rätt

Om man anser att det är bra med en VD som helst leder på distans, inte kan ge några konkreta svar på konsekvenserna av den nya organisationen och som tycker att allt ska kunna finnas på ett excelark. Då är VD:n helt rätt.

Om man anser att det är bra att en politiskt vald (c) styrelseordförande inte behöver bemöda sig att svara när en majoritet av de anställda, anonymt på grund av rädslan för repressalier, gör en misstroendeförklaring av såväl ledning som styrelse. Då är ordföranden helt rätt.

Om man däremot anser att Skärgårdsstiftelsen är något mer än ett skattesubventionerat förvaltningsbolag. Om man anser att Skärgårdsstiftelsen ska vara en del av en levande skärgård med en levande skärgårdskultur, året runt. Om man anser att Skärgårdsstiftelsen ska ha medarbetare som bor, verkar och verkligen känner skärgården och förstår skärgårdens unika karaktär och kultur. Om man anser att Skärgårdsstiftelsen ska ha en ödmjuk och lyssnande styrelse och ledning som varsamt utvecklar stiftelsen framåt.

Då måste man kräva att nuvarande styrelse och ledning omedelbart avgår och lämnar plats för nya krafter som lyssnar på skärgården och förstå dess särskilda kultur och utmaningar.”

Källa: Sikos nyhetsbrev augusti 2022.


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x