Skolchefen: "Ö-skoleförslaget bygger på dialog"

Peter Bergström. FOTO: LARS ÅKE HOLST, GUSTAVSBERGS BILDATELJÉ
Skärgården Publicerad 16:05, 23 september 2020

• "Har vägt det mot de tre förslagen"

Förslaget att flytta elever i årskurs 6-9 till Djurö och Hemmesta är inte nytt. Det har kommit fram under dialogerna med föräldrar och elever. Det säger utbildningschef Peter Bergström.

I förra veckan presenterades resultatet från de medborgardialoger som hållits kring skärgårdsskolorna för föräldrar och elever. Resultatet visade att en majoritet av föräldrar, elever och personal var mest positiv till det alternativ som motsvarar dagens organisation. Det vill säga att Runmarö, Svartsö och Möja behåller förskola och F-9, och att elever i årskurs 6-9 reser till Djurö två dagar i veckan.

Samtidigt la utbildningskontoret ett nytt förslag; att flytta samtliga elever från ö-skolorna till fastlandet från och med höstterminen 2021. Beslut tas nästa vecka.

Utbildningskontorets chef Peter Bergström håller inte med om att förslaget var helt nytt, han skriver i ett mejl att förslaget till ny organisation för ö-skolorna som presenterats är ett resultat av de medborgardialoger som genomförts inför den kommande förändringen.

–  Förslaget som det nu presenteras har kommit fram som en möjlighet under dialogerna med vårdnadshavare och elever som uttryckt detta som ett alternativ till dagens organisation. Det var ett tydligt uttalat syfte under dialogerna att nya förslag var välkomna, skriver han i ett mejl.

Peter Bergström tycker det är roligt att kontoret nu kan presentera ett nytt förslag som ett skarpt förslag efter att ha vägt det mot de tre andra förslaget.

– Vi ser detta alternativ som en långsiktigt hållbart alternativ utifrån dagens elevunderlag och andra organisatoriska förutsättningar. Sett ur ett pedagogiskt perspektiv skapar det goda möjligheter till kontinuitet för elever och skapar goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och lärande.

Varför anser ni att detta alternativ bättre?
– Vi bedömer att möjligheterna till kontinuitet för eleverna och förutsättningar till kunskapsutveckling och lärande är bättre i det förslag som nu läggs fram. Att samla årskurs F till 5 på öarna, och årskurs 6 till 9 på fastlandet gör att vi kan bevara skolor på alla öarna, och har också varit en stark önskan från elever och vårdnadshavare.

Hur många valde detta fjärde alternativ?
– Dialogerna genomfördes i form av workshops där deltagarnas åsikter och synpunkter lyssnades in så det går inte att ge ett exakt antal. De tankar som kom fram har vi sedan tagit hänsyn till i vår samlade bedömning där vår bedömning av möjlighetern för pedagogiska och organisatoriska förutsättningar varit vägledande.

Varför har ni inte utrett transportfrågan före ni lägger ert förslag?
– Vi har i kontorets utredning gjort en uppskattning av kostnader för resor utifrån elevantal och resor i dag. Detta arbete kommer att fortsätta under våren som en del av genomförandeplanen för sjösättandes av den nya organisationen.

Hur ska transporter för elever från Svartsö till Djurö ordnas?
– Vi vet inte i dagsläget hur många elever från Svartsö som kommer att välja Djurö skola så den frågan är svår att svara på. Målet är att eleverna ska ha enkla resvägar, skriver Peter Bergström.

Dialogerna inleddes med en enkät våren 2020 och har genomförts både digitalt och via fysiska möten säger han. Elever, föräldrar och anställda har kunnat lämna synpunkter på de tre förslagen. I förra veckan presenterades, som NVP berättat, resultatet.

–  Även SIKO (Skärgårdarnas intresseföreningars kontaktorganisation, red:s anm) har bjudits in i detta arbete och frågan har diskuterats på det skärgårdsråd som kommunen genomförde i september, skriver Peter Bergström.