Nej till sänkt hastighet på Runmarö

Bilvägen på Runmarö. FOTO: MOSTPHOTOS
Skärgården Publicerad 05:14, 19 januari 2023

• Länsstyrelsen avslår — efter Trafikverkets svar

Länsväg 697, den smala och backiga bilväg som går på skärgårdsön Runmarö, kommer även fortsättningsvis ha 70 kilometer i timmen som hastighetsgräns. Detta meddelar länsstyrelsen i ett nytt beslut efter att det kommit in ansökan om att sänka hastigheten till 40.

Värmdö kommun valde att inte svara på remissen, medan polisen svarade att man inte hade några synpunkter på förslaget om sänkta hastigheter. Trafikverket region Stockholm avstyrkte dock förslaget med hänvisning till att man har som princip att förare måste anpassa sitt körsätt efter vägens utformning och förhållande. Hastigheten på öns vägar måste oftast vara betydligt lägre än bashastigheten 70, menar Trafikverket.

Länsstyrelsen håller med.

”Vid en samlad bedömning finner därför länsstyrelsen att det inte är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön att sänka hastigheten på vägsträckan”, står det i beslutet.

Jalmar Carlson

 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x