Man måste böta för sin vistelse på skärgårdsö

Bilden är tagen på Bullerö, som också ingår i reservatet.
FOTO: Nadia Enedahl (arkiv)
Skärgården Uppdaterad 13:40 31 juli 2019

Befann sig i fågelskyddsområde med tillträdesförbud.

Han vistades i fågelskyddsområdet vid Rågskär i Värmdös ytterskärgård. Nu krävs den 32-årige mannen på 40 dagsböter à 180 kronor.

Enligt strafföreläggandet, som utfärdats av riksenheten för miljö- och arbetsmål, befann sig mannen i området den 29 juni och gjorde sig därigenom skyldig till för förseelse mot områdesskydd.

Mellan den 1 februari och 15 augusti, som är fåglarnas mest känsliga period, råder tillträdesförbud i området, som tillhör Bullerö naturreservat. Bland de skyddsvärda fåglarna på Rågskär finns havsörn.

  • Hanna Bäckman