Kollektivtrafiken till sjöss slår rekord

Rekord i antalet båtresenärer har det varit i sommar.
FOTO: Jenny Frejing
Skärgården Uppdaterad 14:16 27 augusti 2019

• Ökade med 35 procent i juni. • "Fyller viktig funktion".

Båtresandet ökar i länet. Antalet resenärer på Nord-Sydlinjen ökar, och båtresenärerna på pendelbåtslinje 80 slår rekord – igen.

Det är populärt att resa kollektivt med båt. Pendelbåtlinje 80, den så kallade Sjövägen, slog i somras rekord. I genomsnitt reste 160 000 passagerare med linjen under juni och juli månad. Det är en ökning av antalet resenärer med 35 procent i juni respektive med 12 procent i juli, i jämförelse med 2018.
– Pendelbåtstrafiken fyller en viktig funktion i kollektivtrafiknätet och minskar trängseln på vägar och i bussarna, och är också ett trivsamt färdmedel. Samtidigt ökar båtarna regionens attraktivitet. Sjövägens starka utveckling är ett bra argument för den fortsatta pendelbåtsutbyggnaden i Stockholmsregionen, säger Gustav Hemming, C, skärgårdsregionråd i ett pressmeddelande.

Samtidigt ökade antalet resenärer något på Nord-Sydlinjen, som knyter ihop skärgården från norr till söder. Under perioden 24 juni till 18 augusti reste 15 202 passagerare med linjen, att jämföra med 15 044 i fjol. Flest på och avstigande hade Sandhamn, med 5 336 påstigande och 3 977 avstigande, och replipunkten Stavsnäs med 1 624 påstigande och 2 899 avstigande.
–  Nord-Sydlinjen har en alldeles speciell funktion i att knyta ihop skärgården från norr till söder, både för turister, men också för skärgårdsföretagarna. Det är därför roligt att se att än fler hittat linjen även denna sommar, säger Gustav Hemming.

Centern driver frågan om att Nord-Sydlinjen ska gå under en längre tid än de åtta veckor som den körs nu, dessutom vill man att linjen förlängs norrut mot Öregrund.
– Det förutsätter samarbete med region Uppsala och Norrtälje och Östhammar kommuner, säger Gustav Hemming.

Permanentat försök och utökning

• Nord-Sydlinjen infördes på försök under somrarna 2015 och 2017, och är från och med i fjol en permanent del av skärgårdstrafiken sommartid. 2019 har båten gått mellan 24 juni coh 18 augusti. Linjen trafikerar bryggor från Arholma i norr till Nåttarö och Nynäshamn i söder. De flesta av och påstigande sker till bryggor i Värmdö, i snitt 8 700 personer.

• Pendelbåtlinje 80, den så kallade Sjövägen, trafikerar sträckan Nybroplan-Frihamnen via Nacka och Lidingö. Från och med 2020 utökas Sjövägen med åtta nya hållplatsser, mellan Norra Djurgårdsstaden och Mor Annas brygga på Lidinga via Ropsten, Djursholm, Tranholmen och Storholmen.