Omdiskuterad hamnplan godkänd: ”Ska leva året om”

En illustration från beslutsunderlaget visar hur det nya hamnområdet kan se ut.
FOTO: Värmdö kommun (illustration)
Skärgården Uppdaterad 14:50 18 juni 2019

• Kritik mot att hamnen ska bli ett besöksmål • Kan börja byggas ut nästa år 

Det har tagit tio år sedan det första planprogrammet togs fram, men nu är till slut detaljplanen för Stavsnäs vinterhamn godkänd av kommunfullmäktige.

På sitt möte i förra veckan sa politikerna ja till planen, som bland annat syftar till att hamnen bättre ska leva upp till sin funktion som replipunkt för skärgårdstrafiken. I planerna ingår bygge av bostäder, en gästhamn och lokaler för handel. Dessutom finns utrymme för café, restaurang, resecentrum, parkeringsgarage och en stugby. 

Det har genom åren framförts kritik mot planerna, bland annat mot exploateringsgraden. Trafikverket har exempelvis flaggat för att byggandet kan leda till att Stavsnäsvägen blir överbelastad. 

Både opposition och intresseföreningar i skärgården har även reagerat mot att planen syftar till att göra platsen till ett besöksmål i sig, vilket skulle kunna missgynna näringsidkare på öarna.

Kristina Lång, C, ordförande i kommunstyrelsens planutskott, ser dock med tillförsikt på planen.

– Det är glädjande att den nu har antagits. Utvecklingen av Stavsnäsområdet kommer att bidra till vårt mål om en livskraftig skärgård. En viktig del i projektet är att hamnen ska leva året om och inte bara under sommarmånaderna, säger hon.

När planen har vunnit laga kraft ska ett exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och Värmdö hamnar, som är exploatör. Därefter kan utbyggnaden påbörjas. Enligt kommunens beräkningar ska detta ske mellan 2020 och 2028.

Evert Taube-museum på gång

I detaljplanen ingår ett förslag med kulturhistorisk prägel: Att i den herrgårdsliknande byggnaden Susegårda, byggd 1905 och troligen ritad av Ferdinand Boberg, anlägga ett mindre Evert Taube-museum. Taubes Sjösala ligger nämligen inte långt från platsen, och tillsammans med andra kändisar från början av förra seklet, som Carl Larsson och Albert Engström, ska han till och från ha hållit till i byggnaden. Susegårda ligger norr om vinterhamnen och har länge stått undan underhåll, vilket lett till att huset förfallit. 

  • Hanna Bäckman