Skärgården Publicerad 13:12, 31 juli 2020

• Tillfälligt stopp • Byggnadshöjden bryter mot detaljplan

Länsstyrelsen stoppar tillsvidare Seglarhotellets nybyggnation på Sandhamn.

Som NVP berättat har kommunen fått in 17 överklaganden av bygglovet för 11 hus på Sandhamn.

I ett delbeslut har länsstyrelsen bifallit ett av dem och beviljar inhibition. Det görs om det finns skäl att anta att beslutet är fel eller för att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse ”åsamkas beaktansvärd skada”.

I detta fall bedömer länsstyrelsen att byggnadshöjden gällande samtliga hus överstiger detaljplanens tillåtna 5,6 meter.

Det innebär att kommunens bygglovsbeslut tills vidare inte gäller i avvaktan på den slutliga prövningen.