Horsstensleden åter aktuell

Skärgården Uppdaterad 15:27 31 maj 2019

Horsstensleden pekas på nytt ut som ett utredningsområde för sjöfart i Havs- och vattenmyndigheten förslag till havsplan för Östersjön.

Men sträckningen är nu förändrad — både norr och söder om Horssten. Majoritet för Värmdö är kritiska till förslaget.
– När ska staten lägga ner planerna på att smyga in Horsstensleden i ännu ett dokument, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

I ett yttrande skriver Värmdö kommun att den nya leden skulle leda till stor påverkan i ett tidigare orört område i skärgården, medföra stora sprängningar av berg med skador på fågel, fisk och växtlighet. De miljöer som sprängs bort består av rev och skär, båda internationellt hotade och upptagna på EU:s lista över naturtyper som ska skyddas i Europa.

För knappt ett år sedan togs Horsstensleden bort ur den nationella infrastrukturplanen för 2018-2019.