Skärgården Publicerad 16:05, 21 september 2020

• Elever i årskurs 6-9 kan flyttas till Djurö och Hemmesta

Värmdö kommun planerar att flytta samtliga elever i årskurs sex till nio från ö-skolorna till fastlandet. Går förslaget igenom innebär det att högstadiet på öarna i praktiken läggs ner.

I onsdags presenterades resultatet av den medborgardialog som hållits kring ö-skolornas organisation och tre olika förslag för föräldrar och elever vid ett digitalt möte där utbildningsnämndens presidium närvarade. En majoritet av föräldrar, elever och personal har varit mest positiva till det tredje alternativet som i princip motsvarade dagens organisation. Det vill säga att Runmarö, Svartsö, Möja och Sandhamn behåller förskola och årskurs F-9, medan elever i årskurs 6-9 från samtliga öar får åka till Djurö några (två) dagar i veckan.

Samtidigt presenterades utbildningskontorets slutliga förslag. Men det var ett nytt, fjärde alternativ. Det innebar att samtliga elever i årskurs sex till nio flyttas från skolorna på Runmarö, Svartsö och Möja till en skola på fastlandet samtliga fem dagar i veckan. Dessutom ska elever i årskurs fem resa till Djurö skola en till två dagar i veckan som en förberedelse inför skolgången på fastlandet.

I praktiken skulle det, om förslaget tas, innebära att högstadiet på ö-skolorna läggs ner. För eleverna på Runmarö och Möja innebär det en flytt till Djurö, men för elever på Svartsö kan det innebära att de får resa till Hemmesta då det saknas sjötransporter från ön till Djurö i nuläget.

Förslaget har väckt omfattande kritik redan innan beslut har fattats. En facebookgrupp för att rädda ö-skolorna har bildats och samlat drygt 550 personer. Möjabon och tidigare riksdagsmannen Rune Wikström, M, skriver ”Detta får inte ske. Detta är mitt livsverk att ö-skolorna inte gick i graven redan på 1980-talet. Detta blir en nådastöt för en levande skärgård.”

– Det var faktiskt jag som räddade ö-skolorna en gång i tiden. Jag tycker inte alls om det som sker. Det går stick i stäv med levande skärgård. Vi har skräckexempel på hur det blev på Husarö när man stängde skolan. Det blev två gubbar kvar. Sen var ön tom. Skolan är navet i samhället, och det har inte förändrats. Det är lika aktuellt nu som då. Ö-skolan får inte stängas. Dessutom får våra barn enorma arbetsdagar. Ingen flyttar ju ut i skärgården under de villkoren. Det här går stick i stäv mot vad vi kämpat för i alla år, säger Rune Wikström.

Flera föräldrar, har kontaktat NVP och är upprörda över hur processen med medborgardialogen gått till.

– Politikerna verkar inte lyssna på barnen. Det kommer att bli fruktansvärt långa resdagar för barnen, säger en person, som vill vara anonym.

Bakgrunden till utbildningskontorets nya förslag är den politiska majoritetens budget med uppdrag att ”utveckla skärgårdsskolorna utifrån likvärdighet, kvalitet och kostnad”, men också att ta fram riktlinjer för att säkerställa en långsiktigt hållbar organisation.
Ö-skolorna brottas, enligt kommunen, med en stor överkapacitet på lokaler; i förskolan och grundskolan finns kapacitet för 219 barn, men i mars 2020 var barnantalet 76.

Till det kommer Skolinspektionens beslut att den nuvarande organisationen av Skärgårdsskolan, där Djurö skola slogs ihop med ö-skolorna 2012, är olaglig, och att skolan inte kan räknas som en skolenhet. Skärgårdsskolan bedrivs i dag i skolbyggnader som är belägna på separata öar flera mil från varandra, och på öar där det saknas naturliga kommunikationer mellan öarna. Enligt Skolinspektionen så finns det dock inget som hindrar att fyra skolenheter bildar ett rektorsområde.