De övertar driften av Sandhamns bibliotek

Skärgården Uppdaterad 14:50 29 juli 2019

• Ska bli tillgängligt för allmänheten till år 2021

Sandhamns vänner övertar driften av ö-biblioteket i Sandhamn.

Biblioteket har varit "vilande" under en längre tid. Den ideella föreningen ska nu och fram till den 31 december 2020 hålla ö-biblioteket tillgängligt för allmänheten, sköta drift och programverksamhet. Föreningen får ett driftbidrag på 15 000, och ska fram en verksamhetsplan för att öka utlåning och besöksstatistik.

Värmdö kommun, hyr via kultur- och fritidskontoret, lokalerna i den gamla skolan. Bokinköpen ska ske genom Värmdö bibliotek i samråd med föreningen och låntagarna, till det finns 17 000 kronor avsatta årligen.

Tidigare har biblioteket inte haft öppet och någon aktiv bemanning, men allmänheten har ändå kunnat låna böcker via Sandhamns intresseområdesförening. Föreningen har sedan 2014 fått ett driftbidrag och haft en biblioteksansvarig som haft ansvar för information och köp av böcker, så att biblioteket är uppdaterat.

Nu hoppas kulturkontoret att med ny föreningsdrift, kunna knyta biblioteket till andra evenemang och få fler Sandhamnsbor att besöka sitt bibliotek.