C politiker vill hitta lösning för ö-skolor

FOTO: JENNY FREJING, ARKIV
Skärgården Publicerad 16:30, 16 november 2020

• "Finns olika meningar internt"

Hans Lindqvist, C, vill hitta en lösning för ö-skolornas högstadium. Men han och partiet röstade för att frågan skulle avgöras på fullmäktigemötet i förra veckan.

Det finns olika meningar om detta, säger Hans Lindqvist.

I förra veckan höll Centern ett digitalt möte med ett antal skärgårdsbor om ö-skolorna. På mötet närvarade bland andra kommunalrådet Kristina Lång, C, och Hans Lindqvist, C, ledamot i fullmäktige. Även före detta M och C-ledamöter deltog i mötet, där frågan om nedläggningen av högstadiet diskuterades.

– Tanken är att försöka hitta en lösning för ö-skolorna. Förslaget är att vi ska försöka tillsätta en arbetsgrupp eller referensgrupp, där även elever ingår, som följer detta till nästa höst. Jag ska försöka driva den frågan med skärgårdsfolk och elever, säger Hans Lindqvist.

Men på onsdagens fullmäktige ville kommunalrådet Kristina Lång tillsammans med Deshira Flankör, M, att frågan skulle avgöras direkt. Något även ledamoten Hans Lindqvist röstade för. Beslutet blev dock en majoritetsåterremiss efter att två M-ledamöter och en L-ledamot krävt det.

Du säger att ni ska hitta en lösning för ö-skolorna, men C röstade ju för att frågan skulle avgöras på mötet, vad menar du?

–  Beslutet är taget i kommunstyrelsen, och där sitter inte jag, och jag tror att de då tänker att då gäller det att hålla det i fullmäktige. Det är inte ett bra beslut att stänga årskurs 6 till 9. Nu blev det en återremiss, vilket är bra. Vi ska nu använda den tiden för att hitta en referensgrupp tillsammans med skärgårdsborna och elever, så att det blir så bra som möjligt. Det här är inte klart på långa vägar. Frågan ska diskuteras, så att man blir någotsånär överens. Även om det har varit en dialog, så är det just i genomförandet som det ska finnas med en referensgrupp, säger Hans Lindqvist.

Betyder det att ni är oeniga internt?
– Det finns olika meningar om detta, det handlar om Majoritetens arbete. I så många år har vi arbetat med skärgårdsskolorna, det vore tragiskt att lägga ner högstadiet och att tvinga eleverna att åka till fastlandet, och åka sex, sju på morgonen och komma hem 18, 19 på kvällen. Det finns de som tycker förslaget är bra, men majoriteten föräldrar och barn tycker inte det, säger Hans Lindqvist och fortsätter:

–  Det kan ju inte vara så svårt att tillsätta en arbetsgrupp. Det är ju inte bara att bestämma sig för ett beslut, man måste också titta på hur lång tid resorna ska ta och titta på frågan om fjärrundervisning. Det måste gå att hitta en lösning som är mer acceptabel för skärgårdsborna.

Nu blev det en majoritetsåterremiss, men om det inte görs någon förändring i beslutsunderlaget så blir det väl kommunstyrelsens förslag som kommer upp igen?

–  Vi får se, det finns ju fjärrundervisning och andra lösningar. Svaret på din fråga är; att så många som möjligt ska vara överens i skärgården och det ska bli ett så bra förslag som möjligt, i en fråga som är väldigt kontroversiell. Det kan inte vara så svårt.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x