FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Blidösundsbolaget vann upphandlingen och trafiken kommer att gå med Waxholmsbolagets egen flotta, bestående av 18 fartyg.

Blidösundsbolaget får
köra kollektiv sjötrafik

Skärgården 16:48 | 04 december 2018

Blidösundsbolaget får driva kollektiv sjötrafik i Stockholms mellanskärgård. Idag tog landstingets trafiknämnd beslut.

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslutade idag 4 december att uppdra åt Blidösundsbolaget att bedriva kollektiv sjötrafik i mellersta skärgården. Det är den andra och största av fyra upphandlingar som landstinget gör för skärgårdstrafiken under 2018 och 2019.
– Det nya avtalet säkrar en stabil trafikdrift för en lång tid framöver i hela Stockholms mellanskärgård, säger Richard Borgström, chef för Sjötrafik på trafikförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Avtalet är värt cirka 120 miljoner kronor per år och gäller hela Stockholms mellanskärgård. Avtalet sträcker sig från december 2019, och som längst till 2028. Sjötrafiken kommer att utföras med Waxholmsbolagets egen flotta på 18 fartyg, däribland de historiska fartygen Storskär, Norrskär och Västan.

Trafiken och omfattningen kan ändras under avtalsperioden. Målet är att behålla kundnöjdheten och en ökad kostnadseffektivitet.

– Vi får med detta beslut bättre möjligheter att sätta in fartyg där de behövs och att flytta fartyg mellan olika trafikområden vilket kommer att bidra till att resenärer ut till öarna får en bättre trafik året om, säger Richard Borgström.

Tre anbudsgivare kom med anbud, två gick vidare till slutförhandling.
– Båda anbuden har varit likvärdiga när det gäller kvalitet. Det som avgjorde tilldelningen var prisnivån, säger Richard Borgström.