FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magdalena, Ma...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
22 juli 2019

Vraket har legat i vattnet vid Södra stavsudda i ett och ett halvt år.

Båt har blivit liggande trots kommunens påtryckningar

Skärgården 10:22 | 08 oktober 2018

I över ett år har Värmdö kommun försökt förmå en båtägare att bärga sin sjunkna båt vid Södra Stavsudda. Trots flera påtryckningar och föreläggande om vite ligger båten kvar.
– Det är snåriga ärenden, säger Sissela Falk, chef för miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheten i Värmdö.

Att bli av med en övergiven båt kan bli en långdragen process — trots att ägaren är känd. Så har det blivit med en båt som sedan drygt 18 månader legat sjunken i vattnet vi Södra Stavsudda.  Enligt uppgifter till kommunen ska båten ha kantrat eller sjunkit i början av mars förra året. 

Genom dialog med ägaren försökte Värmdö kommun förmå hen att bärga båten. När båten under hösten 2017 fortfarande inte var bärgad vidtog man nästa åtgärd. I december 2017 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden om föreläggande om vite på 100 000 kronor. 
– Men det räckte inte för att båten skulle tas bort, vilket vi hade hoppats på, säger Sissela Falk. 

I föreläggandet uppger nämnden att båten behöver tas bort då den medför risker för omgivande miljö, och risk för människors hälsa. Något båtens ägare har motsatt sig.
Tidsfristen för vitet var satt till två månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Trots det ligger båten kvar i vattnet. 

I kommunens kontakt med ägaren har hen, enligt Sissela Falk, vid flera tillfällen bett om att få längre tid på sig att flytta båten. Under sommaren har ägaren uppgett att hen tagit kontakt med en bärgare som även har varit på platsen för att undersöka förutsättningarna för bärgningen. Kommunen har fått uppgifterna bekräftade från företaget. Enligt uppgifter i kommunens handlingar har företaget uppgett att bärgning och skrotning av båten skulle kosta runt en miljon kronor.

Tre-fyra ärenden varje år
I nuläget kan kommunen inte ange ett datum för när båten kommer att vara borta, men nästa steg är att skicka vidare ärendet till Kronofogden. 
– Då tar Kronofogden bort båten och  kostnaderna för det kommer sedan att ställas mot båtägaren. Det kan tyvärr bli en kostsam process.

Sissela Falk uppskattar att kommunen hanterar tre-fyra liknande ärenden varje år. Men hon säger även att många ärenden med övergivna båtar hanteras av polisen.
– Det är tyvärr ofta besvärliga och snåriga ärenden som är tidskrävande. En av de vanliga svårigheterna är att hitta en ägare. Finns det en ägare har den ofta en försäkring. Men har man ingen försäkring, som i det här fallet, blir det direkt stora kostnader för den enskilde ägaren.