Ingarö Publicerad 11:33, 10 oktober 2019 Uppdaterad 14:26, 10 oktober 2019

• Tre nya platser föreslås på Ingarö • "Finns andra projekt som är mer angelägna"

Värmdö fortsätter utreda var Ingaröbornas återvinningscentral ska ligga. Tre nya förslag förelås nu, två utmed Mörtviksvägen och ett vid Återvall. Men politikerna är splittrade i frågan.

Återvinningscentralen i Brunn måste, som NVP berättat, flytta när Värmdö Bostäder ska bygga flerfamiljshus på tomten. Planen var från början att flytta den till Ekobacken. Sen bytte politikerna riktning och beslutade flytta centralen till det planerade industriområdet i Östra Kil. Men Kil-detaljplanen är fördröjd, och två andra alternativ har utretts: Vargbacken och Ekobacken. Vargbacken bedöms dock inte klara ökade volymer och behov.

I juni beslutade därför tekniska nämnden att flytta ÅVC:n till Ekobacken, där den från början var tänkt att ligga. Placeringen kan bli permanent men ska till en början täcka behoven för upp till tio år, tills Kil-planen genomförs. På samma möte beslutade nämnden, på S inititativ, att fortsätta utreda förutsättningarna för en placering av en ny ÅVC på Ingarö, exempelvis på kommunens mark vid Återvall.

I kväll presenteras nu tre nya alternativa platser på Ingarö, på Mörtviksvägen vid masten, Mörtviksvägen vid Dalhugget och vid Återvall. Det första och tredje alternativet ligger drygt tre kilometer från Brunn, alternativ Dalhugget är kommunens mark, men gränsar till sekundärt vattenskyddsområde. Återvall gränsar till ett prioriterat förändringsområde och är privatägt.

Tjänstemännen föreslår att man fortsätter utreda frågan för att avgöra om de är lämpliga för en ny ÅVC eller inte. Filip Joelsson, MP, ordförande i tekniska nämnden säger att han inte anser att frågan ska fortsätta utredas.
– Om det finns ett behov på Ingarö, efter att vi kommit på plats på Ekobacken, då kan vi lyfta frågan igen. Det finns andra projekt som är mer angelägna, säger han.

S anser att det ska finnas en ÅVC i varje kommundel.
– Hela idén med ÅVC handlar ju om hållbarhet. Att fler ska åka längre för att kunna hjälpa till med det dagliga hållbarhetsarbetet är ju rätt motsägelsefullt och något vi tycker är angeläget, säger Magnus Danielsson, andre vice ordförande i tekniska nämnden.

S har länge velat skrota planerna på en kretsloppscentral i Kil, och under budgetdebatten i förra veckan tycks majoriteten åtminstone delvis hörsammat det.
– Man ska se över ingångna avtal gällande etableringen i Kil. En väl utbyggd kretsloppscentral på Ekobaken med mindre ÅVC i varje kommundel torde vara det bästa för miljön och ur bekvämlighetssynpunkt för kommuninvånare, säger Magnus Danielsson som kommer att yrka på att man går vidare med Ingaröplaceringen.