Privat aktör föreslås bygga äldreboendet i Pilhamn

Ingarö Uppdaterad 14:36 22 maj 2019

Majoritet för Värmdö har beslutat att en privat aktör ska få bygga äldreboendet i Pilhamn. Dessutom vill man öka antalet lägenheter från 50 till 70. Men en markanvisning kan ytterligare fördröja bygget.

Efter närmare ett decenniums planerande har nu Majoritet för Värmdö beslutat om en ny inriktning för äldreboendet i Pilhamn på Ingarö.

Istället för att kommunen, via det kommunala bostadsbolaget Värmdö Bostäder bygger boendet, ska en privat aktör bygga. Kommunen vill genomföra en markanvisning. Majoriteten menar att kommunen genom det kan fördela sin investeringsportfölj på ett effektivt sätt.
– Det här är när samarbetet mellan kommun och företag är som bäst. Markanvisning gör att komunen får fler lägenheter och samtidigt mindre skulder, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Dessutom vill man öka antalet lägenheter från beslutade 50 till mellan 60 och 70 lägenheter.
– För mig är det viktigt att vi säkerställer behovet av platser i särskilda boenden, säger Anna Lipinska, KD, ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Eftersom detaljplanen redan vunnit laga kraft i Pilhamn tror kommunen det finns möjlighet att starta produktionen omgående. Men projektet är redan försenat, och en markanvisning adderar till förseningen. Dessutom har projektet blivit dyrare genom åren. Tidigast 3 december tror förvaltningen att ett markanvisningsavtal kan godkännas.

I budgeten för 2019 finns ett anslag på 177 miljoner kronor avsatta för produktion av ett särskilt boende i Pilhamn, samt sju miljoner för markarbeten. Genom att göra en markanvisning istället för i egen regi, tror kommunen sig kunna minska sin investeringskostnad och lånebehov men också minskade driftskostnader. Man tror också att en mindre del av de avsatta medlen skulle kunna omfördelas till andra projekt.

S yrkade på en återremiss när kommunstyrelsen skulle ta beslut igår, som avslogs. Carl Kangas, S, oppositionsråd, tycker den ekonomiska analysen är undermålig.
– Det här riskerar att bli onödigt dyrt för kommunen i ett längre perspektiv. Vi krävde en analys av livscykelkostnaden över 50 år för kommunen vid eget ägande i jämförelse med totalkostnaden vid en markanvisning, men det viftades bort. Det är ett oansvarigt sätt att hantera Värmdöbornas skattemedel. Om man värnar verklig valfrihet är det rimligt att den kommunala verksamheten också får chansen i nya och ändamålsenliga lokaler, säger han.

Antalet äldre kommer öka kraftigt

Under den kommande tioårsperioden kommer antalet äldre än 65 år att öka kraftigt. Stora kullar födda på 40-talet, en ökad livslängd och stor inflyttning under 1980-talet är orsaker.

Idag finns 239 platser i särskilt boende fördelat på fyra boenden, varav 90 är avsatta för personer med demens. Tolv personer står i dag i kö till särskilt boende, plus att 15 personer är placerade i andra kommuner.

År 2025 bedömer kommunen att det behövs ytterligare cirka 160 lägenheter. Den pågående planeringen för utbyggnad av Djuröhemmet innebär ett tillskott på 16 platser i år.

Flera privata aktörer är på väg in, bland annat har Skanska fått positivt planbesked för att bygga ett vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter vid Skärgårdskyrkan i Hemmesta/Kolvik och planer för ett äldreboende i Östra Charlottendal finns där JM och kommunen arbetar med en detaljplan.