Positivt besked för
bygge vid golfbana

Ingarö Uppdaterad 09:51 30 mars 2019

Ingarö golfklubbs planer på att bygga bostäder ska prövas. Det beslutade kommunstyrelsens planutskott i förra veckan. 

Ingarö golfklubb skickade nyligen in en ansökan till kommunen om att få bygga bostäder i anslutning till golfbanan, vilket NVP skrev om. De stora pusselbitarna var två bostadsområden med bland annat en åretruntöppen restaurang. Klubben dras med stora lån, och behöver därför exploatera marken, men ansvariga framhöll även i ansökan att byggena också skulle gynna Värmdö kommun på sikt. Kommunstyrelsens planutskott beslutade i torsdags att låta planansökan prövas i en detaljplaneprocess. Men i det ena området behövs hänsyn till en pumpstation tas och i det andra området måste det först göras en arkeologisk utredning. Detaljplanen bedöms kunna bli antagen i slutet av 2022.