FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Reinhold, Reine

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
16 juli 2019

400 nya bostäder
planeras i skogsområde

Ingarö 10:01 | 20 januari 2019

Ytterligare ett område i Brunn är aktuellt för exploatering, i skogen bakom Pastor Ödmans väg. På torsdag ska planutskottet ta beslut om att bygga 400 bostäder där — i strid med översiktsplanen.

Det är två av doldisarna i den kända finanssläkten Wallenberg, Fredrik och Maria, som ansökt om planbesked för att bygga 400 bostäder, flerbostadshus och småhus med blandade hustyper och upplåtelseformer. En ny tillfartsväg ska också byggas från Mörtviksvägen.

Det 20 hektar stora skogsområdet ligger söder om Pastor Ödmans väg och Ringvägen och används idag som strövområde.

Planerna strider delvis mot översiktsplanen och målet att gröna kilar och värdekärnor inte ska exploateras. Samtidigt anser kommunen att samhällsintresset att utveckla Brunn överväger.

På torsdag ska kommunstyrelsens planutskott fatta beslut om planbesked.