Ny återvinningscentral
på Ingarö ska utredas

Bild från Brunns återvinningscentral, tagen 2016.
FOTO: Nadia Enedahl (arkiv)
Ingarö Uppdaterad 13:06 03 juli 2019

• "Rimligt på ett växande Ingarö" • Nuvarande återvinningscentralen flyttas till Ekobacken

Det bör utredas om en ny återvinningscentral kan placeras på Ingarö, till exempel vid Återvall. Så löd initiativet från Socialdemokraterna, som var uppe på senaste mötet med tekniska nämnden. Och nämnden röstade ja till förslaget.

– Vi tycker att det är rimligt med en återvinningscentral på ett växande Ingarö och vi välkomnar att delar av majoriteten valde att rösta för vårt förslag om att utreda hur det kan bli verklighet, säger oppositionsrådet Carl Kangas, S.

På samma möte beslutades att flytta den nuvarande ÅVC:n från Brunn till Ekobacken, då det ska byggas bostäder på tomten i Brunn. Placeringen vid Ekobacken kan bli permanent, men är till en början tänkt att täcka kapacitetsbehovet för åtta till tio år framöver.

  • Hanna Bäckman