Majoriteten: Inga nya
bostäder i Kulla Karby

Ingarö Uppdaterad 15:24 30 april 2019

Majoriteten i Värmdö drar tillbaka planerna på att bygga flera hundra nya bostäder i Kulla Karby på Ingarö.

På kommunstyrelsens planutskott i nästa vecka ska ett ärende om samråd för planprogrammet för Brunn upp på bordet. Totalt omfattar programmet omkring 700 nya bostäder i ett område som sträcker sig från Lillängsdal i väster till Ingaröstrand i öster och Fagerholm i söder. 

Arbete med programmet föranleddes av att flera stora markägare hade hört av sig till kommunen och visat intresse för att bygga bostäder. En av dem är fastighetsägaren till området Kulla Karby, vid Återvallsträsk.

Kulla Karby har även tidigare varit aktuellt för byggplaner. För tio år sedan inleddes arbetet med en detaljplan i området med syftet till att bygga 150 småhus. Men efter flera vändor i juridiska instanser drog sig exploatören 2014 ur, och planen lades på vänt. 

Enligt Kristina Lång, C, ordförande i kommunstyrelsens planutskott, har exploatören den här gången ansökt om att få bygga 400 nya bostäder i Kulla Karby.

Men nu har alltså majoritet för Värmdö bestämt sig för stoppa planerna i området. I ett yrkande till utskottets möte i nästa vecka skriver de fem partierna gemensamt att exploateringen av Kulla Karby inte ligger i linje med kommunens översiktsplan om flerbostadshus i centrumnära lägen.

Majoriteten anser det varken socialt eller miljömässigt hållbart att bygga i Kulla Karby, och kommer därför att på mötet återremittera planprogrammet, för att området ska exkluderas.

– Det är inte lämpligt att bygga i Kulla Karby, som har skyddsvärd natur och ligger nära en primär vattentäkt. Vi föredrar bostäder i kollektivtrafik- och servicenära områden, säger Kristina Lång.

  • Hanna Bäckman