Ingarö Publicerad 16:34, 21 april 2020

• Ingår i större projekt

På lördag öppnar Kulturstig Pilhamn för allmänheten. Stigen sträcker sig utmed Kolström, från Ingarö kyrka till Dyviken/Fladen och passerar Ingarö gamla sockencentrum som är en miljö av rikshistoriskt intresse.

– Kulturstig Pilhamn är ett projekt som tillgängliggör området på ett nytt sätt. Trollskogen har alltid varit välbesökt av barn och förskolor, men med breda stigar och nya informationsskyltar om natur och kulturhistoria i området kan nya målgrupper njuta av den vackra platsen och ta del av informationen, säger Jasmin Farid, M, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande.

Hela sträckan är 1,7 kilometer lång och är lätt att promenera och delvis tillgänglighetsanpassad. Ett tiotal skyltar, varav tre översiktsskyltar, ger information om de olika platserna Ingarö sockencentrum, kyrkan och klockstapeln, farleden Kolström, kulturplats Pilhamn med hembygdsmuseet, Klockaregården och kulturladan och kulturträdgården, Trollskogen, gamla Brunn med Lövhamra gravfält och Varvsholmen.

Kulturstigen är framtagen av Ingarö hembygdsförening, Gustavsberg-Ingarö församling, Brunns fastighetsägarförening, Stockholms länshembygdsförbund med medel från Riksantikvarieämbetet och Värmdö kommun.

Stigen är en del i projektet Kulturstigar i Skärgården, som är en satsning på natur- och kulturupplevelser som startade 2018 med avslutning 1 juni 2020. Projektet går ut på att visa kopplingen mellan skärgårdens natur och dess historia, och att skapa natur- och kulturupplevelser som inte behöver förhålla sig till öppettider.

Stigen öppnar på lördag, men en officiell invigning kommer att ske vid senare tillfälle.