FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Reinhold, Reine

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
16 juli 2019

Förutom prästgården ingår även ett mindre falurött hus som uppfördes 1777 som skolhus och drängkammare som kallas sockenstugan, ett dubbelgarage och en tomt på 5 798 kvadrat med en strandlinje och egen brygga vid Kolströms kanal.

Ingarö prästgård säljs

Ingarö 14:04 | 19 januari 2019

Efter 95 år som kyrkoherdebostad säljs nu Ingarö prästgård. Prislappen är okänd men fastigheten värderas till cirka 15 miljoner kronor. Församlingen behöver kapital för nya investeringar.

Precis intill Kolströms kanal ligger Ingarö prästgård som uppfördes 1924. Den har sedan dess använts som kyrkoherdebostad, nu senast år biträdande kyrkoherde Mats von Rothstein, och lär vara den tredje prästgården på samma plats.

Men nu har Gustavsberg-Ingarö församling beslutat att sälja prästgården. Beslutet togs av ett enigt kyrkofullmäktige i fjol.
– Det är ett klokt beslut. Prästgården fyller inget behov längre. Vi har byggt en ny stor församlingsgård på Ingarö, och vi behöver lösgöra kapital för andra viktiga investeringar, bland annat i en ny församlingsgård i Gustavsberg. Vi ska också anställa fast personal på Ingarö församlingsgård, säger Lars Bryntesson, KIT(kyrkan i tiden), ordförande i kyrkorådet.

Än så länge finns ingen prislapp på prästgården. Men den värdering som församlingen gjort visar ett värde på mellan 13 och 15 miljoner kronor.

Församlingen är i nuläget förpliktigad att hålla tjänstebostad åt Mats von Rothstein och har därför köpt ett mindre hus i Gustavsberg. Den dag han slutar kommer fastigheten att säljas och den nya prästen kommer inte att ha samma förmån.