Efter elevprotesten:
Ny matsal byggs

Ingarö Uppdaterad 10:07 22 mars 2019

Det började med en protestlista — och ska sluta med en helt ny matsal för 5,5 miljoner. Lagom till höstterminsstarten ska Brunns skolas elever slippa trängas på lunchen.

Våren 2017 gick 200 elever samman och skrev under en protestlista mot Brunns skolas matsal. I ett brev som skickades med listan radades problemen upp: Det stigande elevantalet har lett till att eleverna måste vänta på att få sittplats tills maten kallnat, det är trångt och ljudvolymen är hög. Enligt brevet avstår elever från lunchen på grund av stressen och trängseln.
Brevet tog skruv, och de ansvariga i kommunen lät påbörja en förstudie för en kapacitetsökning av matsalen. Nu är den klar och godkänd av utbildningsnämnden.

Av förstudien framgår att matsalen, med sina 190 platser, är dimensionerad för 500 elever, men att skolan i dag har 650 elever. Problemet med den trånga och bullriga matsalen har också tidigare påtalats i en kapacitetsutredning och i en lokalplan för skolan.
Förslaget i förstudien är att matsalen byggs om i sommar, och att den får fler sittplatser (sammanlagt 250 stycken) och bättre logistiska flöden. Den uppskattade kostnaden är 5,5 miljoner och allt är tänkt att vara klart till höstens terminsstart.

Utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, M, kallar ombyggnaden nödvändig och är glad att eleverna skickade in sitt protestbrev.
– Även om vi redan hade frågan på bordet var det väldigt bra att eleverna hörde av sig så vi fick bekräftelse genom deras personliga upplevelser, säger hon.

Några som ser fram emot en ny matsal är eleverna Richard Frisk och Tilde Zetterberg som går i klass 6D.
– Det var bra att någon tog initiativ och skickade in det här brevet, säger Richard Frisk när NVP är på besök i matsalen under pågående lunchrast.

Tilde Zetterberg berättar att eleverna ibland måste stå och vänta med maten för att det inte finns tillräckligt med stolar.
– Jag gillar ändå lunchrasterna, så det ska bli skönt att äntligen få en större matsal, säger hon glatt.

… men biblioteket krymps

Den nya matsalen kommer att ta delar av det nuvarande skolbiblioteket — som även fungerar som områdesbibliotek för allmänheten — i anspråk. Det innebär att biblioteket från i höst blir betydligt mindre än i dag och endast kommer att vara till för eleverna, inte för allmänheten.