FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Reinhold, Reine

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
16 juli 2019

Ingarö golfklubb vill bygga bostäder i anslutning till golfbanan, bland annat här, vid parkeringen nära entrén.

Byggplaner kan liva upp golfbana på Ingarö

Ingarö 10:02 | 20 januari 2019

Ingarö golfklubb vill bygga bostäder i anslutning till golfbanan och göra området levande året runt. Det skulle både säkra golfklubbens framtid och gynna kommunen, menar klubbens vd Marie Lilja.

Arbetet med planprogrammet för Brunn pågår för fullt och programmet väntas godkännas sista kvartalet 2019, vilket innebär att arbetet med detaljplanerna kan inledas tidigast i slutet av året. Nu har Ingarö golfklubb, som äger mark i området, skickat in en ansökan till kommunen om att få bygga ut och utveckla verksamheten på sina ägor.

Det är en stor satsning klubben vill göra. De största pusselbitarna är att bygga två bostadsområden intill golfbanan, ett område med flerbostadshus och parhus och ett annat med villor och parhus, det sistnämna med mellan 15 och 20 tomter.

Vidare anger klubben i ansökan att byggnationen skulle skapa förutsättningar för ett större utbud av service, som bland annat att erbjuda en restaurang som är öppet året runt. En av orsakerna till satsningen är att klubben i dag dras med stora lån.

Marie Lilja, vd för Ingarö golfklubb, menar dock att exploateringen inte bara skulle gynna egna verksamheten. Klubben skapar mellan 35 och 40 arbetstillfällen och hälften av medlemmarna har adress utanför Värmdö, vilket gör att många även utnyttjar annan kommunal service på vägen dit och tillbaka.

Skidåkning vintertid
– Dessutom är det många ickegolfare som nyttjar anläggningen i form av promenader och vintertid arrangerar vi skidspår ihop med Ingarö IF, säger Marie Lilja.

I området där det planeras för flerbostadshus, två eller tre våningar höga, är önskemålet att få däcka över parkeringen. Upplåtelseformen för bostäderna är inte bestämda, men golfklubben är öppen för en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och möjligtvis en sorts uthyrningsverksamhet.

– Vi kan säkra klubbens framtid med att bygga över en ful parkering och samtidigt bidra med fler lägenheter i kommunen som innebär mer skatteintäkter, säger Marie Lilja.

NVP har varit i kontakt med Kristina Lång, C, ord- förande för kommunstyrelsens planutskott, som vill avvakta beredningen av frågan innan hon kommenterar.