FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Reinhold, Reine

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
16 juli 2019

Byggmiss försenar kommunalt vatten

Ingarö 07:56 | 31 oktober 2018

100 hushåll i Brunn har fått vänta ett år längre än beräknat på kommunalt VA. Orsak: Stora brister i ledningsarbetet. Nu måste entreprenören Svevia göra om jobbet.

Under 2016 och 2017 jobbade Svevia med att lägga ner VA-ledningar på en fyra kilometer lång sträcka längs Gamla Brunnsvägen. Målet var att förse de omkring hundra hushållen i området med kommunalt VA.

Men allt gick inte som det skulle. Vid slutbesiktningen i december 2017 såg kommunen flera brister. Bland annat hade sprängsten i stället för sand eller grus lagts i täcklagret, vilket lett till bitvis deformerade ledningar.

Sedan dess har diskussioner mellan parterna pågått, tills kommunen tidigare i höstas satte ner foten.

– Då gick Svevia in och provgrävde, och kunde konstatera bristerna. Så de tog på sig hela ansvaret, säger Lars Fladvad, tf chef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn.
Robert Lindfors, regionchef på Svevia, säger att det är svårt att säga varför det blev så fel.

– Det blir fel ibland. Det är inte ovanligt med deformerade ledningar. Men det här har dragit ut på tiden.

Följden är alltså att ett hundratal hushåll har fått vänta på kommunalt VA ett år längre än tänkt. En handfull hushåll är beroende av VA för att över huvud taget kunna flytta in.

Fördubblar garantitiden
– Det är några familjer som ska bygga hus och flytta in. Till dem kommer vi att ordna tillfälliga lösningar med tankar, säger Lars Fladvad.

Nu har Svevia påbörjat jobbet med att lägga om ledningarna.
– Vi är överens om hur vi ska avhjälpa problemen, säger Robert Lindfors.

Lars Fladvad konstaterar att jobbet nu ska göras tydligt och ordentligt.
– Branschpraxis är att man antingen begär ut skadestånd av entreprenören eller förlänger garantitiden. Vi har valt att fördubbla garantitiden, från fem till tio år.